Thanh niên Vĩnh Linh bản lĩnh, sáng tạo, cống hiến, tình nguyện, hội nhập, phát triển.                     Tuổi trẻ Vĩnh Linh tiên phong - gương mẫu - đoàn kết - sáng tạo!                                                               Tuổi trẻ Vĩnh Linh đoàn kết, sáng tạo, thi đua lập thân, khởi nghiệp, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương giàu đẹp - Tuổi trẻ Vĩnh Linh đoàn kết, thi đua rèn đức, học tập, lao động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ quê hương.                     
00:08 ICT Thứ tư, 28/09/2022

Trang nhất » TIN TỨC » Hoạt động Đoàn-Hội-Đội


Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên

Thứ tư - 12/10/2016 22:36 | Đã xem: 2206

 Đồng chí TRẦN VĂN BẾN, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vĩnh Linh (Quảng Trị) trả lời phỏng vấn 

- Thưa đồng chí ! Đề nghị đồng chí khái quát về kết quả qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/ HU của Huyện ủy Vĩnh Linh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên” trên địa bàn huyện? 

 

- Trong 10 năm qua, thực hiện Nghị quyết 03-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện (khóa XVI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị đối với công tác củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên thời kỳ mới” đã có nhiều chuyển biến tích cực. Việc triển khai thực hiện nghị quyết có nhiều nội dung sáng tạo, kịp thời, qua đó đã phát huy tốt vai trò của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị đã huy động được sự vào cuộc của các nguồn lực xã hội chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, định hướng nghề cho thanh niên được tổ chức đồng loạt, chú trọng chiều sâu, đáp ứng yêu cầu của người lao động. Các thiết chế văn hóa, thể thao để thanh niên rèn luyện sức khỏe đang từng bước được quan tâm, đầu tư xây dựng, tạo điều kiện cho thanh niên tham gia các sinh hoạt văn hóa, thể thao bổ ích, nâng cao đời sống tinh thần. Bình quân mỗi năm Vĩnh Linh đào tạo dạy nghề cho hơn 300 lao động là thanh niên. Có trên 200 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, đưa lại nguồn thu nhập cao, tạo việc làm cho trên 700 lao động. Trong 10 năm qua, có 8.420 thanh niên được giới thiệu việc làm, có 3.500 thanh niên có việc làm ổn định. Việc sắp xếp, bố trí, bổ nhiệm cán bộ trẻ gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong tình hình mới được thực hiện tốt theo tinh thần Nghị quyết 11 của Huyện ủy. Đến nay, Vĩnh Linh có 89 đồng chí là cán bộ Đoàn có trình độ từ trung cấp trở lên, trong đó có 63% cán bộ có trình độ từ trung cấp lý luận chính trị, 87% cán bộ đoàn tham gia cấp ủy cùng cấp, 86,3% Bí thư đoàn xã, thị trấn là đại biểu HĐND cùng cấp. Hàng năm, số lượng đoàn thanh niên ưu tú được Đảng xem xét kết nạp chiếm tỷ lệ gần 67% trong tổng số đảng viên mới kết nạp. Từ năm 2011 đến năm 2015, Vĩnh Linh có 784 đoàn viên thanh niên trong số 1.175 đảng viên mới kết nạp. 

- Mục tiêu mà Vĩnh Linh đề ra trong việc “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên giai đoạn 2016-2025” như thế nào, thưa đồng chí? 

- Toàn huyện Vĩnh Linh hiện có 24.705 thanh niên trong độ tuổi, chiếm 27% dân số, 45% lực lượng lao động xã hội của huyện. Về cơ cấu tổ chức, Vĩnh Linh có 36 cơ sở Đoàn, 372 chi đoàn; 22 Uỷ ban Hội LHTN xã, thị trấn; với 14.892 hội viên Hội LHTN sinh hoạt trong 250 chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm. Trên quan điểm đào tạo, xây dựng, giáo dục đội ngũ thanh niên thành lớp người “vừa hồng vừa chuyên” theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời đề ra đường lối, chủ trương, định hướng cho thanh niên hành động, xác định các chuẩn mực để phấn đấu, xây dựng gương điển hình tiêu biểu cho thanh niên học tập và noi theo, BCH Đảng bộ Vĩnh Linh đã xây dựng mục tiêu chung như: Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho thanh niên học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Tiếp tục xây dựng thế hệ thanh niên giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hoá, vì cộng đồng; cường tráng về thể chất, có tri thức, kỹ năng và tác phong công nghiệp trong lao động tập thể, trở thành những công dân tốt. Xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức làm tiền đề cho phát triển đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ về sau. Phấn đấu đến năm 2025, có 90% thanh niên được học tập, quán triệt các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Quan tâm đào tạo việc làm mới cho 1.000 - 1.200 thanh niên mỗi năm, đặc biệt quan tâm đến thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Có trên 80% thanh niên được tư vấn về nghề nghiệp, việc làm; 70% thanh niên trong độ tuổi lao động được đào tạo nghề. Đến năm 2025, có ít nhất 90% thanh niên được giáo dục kỹ năng sống, kiến thức về Luật Bình đẳng giới; được cung cấp thông tin và tư vấn về chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình và phòng chống các tệ nạn xã hội. Đến năm 2020, tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi hoàn thành chương trình Trung học phổ thông đạt trên 95%, 100% thanh niên học sinh được giáo dục hướng nghiệp; 100% cán bộ, công chức các xã, thị trấn phụ trách công tác thanh niên được bồi dưỡng và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác thanh niên. Phấn đấu 70% đảng viên mới kết nạp hàng năm là thanh niên. Bên cạnh đó, huyện có chính sách bố trí, sử dụng cán bộ trẻ có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất và năng lực nhằm tăng nhanh tỉ lệ cán bộ trẻ trong cơ cấu các cơ quan lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở. Từ năm 2020 đến năm 2025, mỗi xã, thị trấn phải thu hút được 2 - 3 sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên, thanh niên có trình độ sau đại học để bầu vào các tổ chức chính trị- xã hội tại địa phương. Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện về nội dung, phương thức hoạt động Đoàn; nâng cao chất lượng đoàn viên, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng. Tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên và kết nạp thanh niên vào Đoàn. 

 

Thanh niên tình nguyện đến với bản Xà Ninh, Vĩnh Ô - Ảnh: PM

- Thưa đồng chí! Để đạt được mục tiêu đề ra, BCH Đảng bộ huyện Vĩnh Linh đã có những giải pháp gì, nhất là công tác thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực có trình độ cao về công tác ở huyện? 

- Trước hết phải tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức cho thanh niên, thông qua việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của tổ chức Đoàn - Hội đến thanh niên. Qua đó nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng theo chuẩn mực đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới trong thanh, thiếu niên. Tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hoá tinh thần, phát triển toàn diện; hoàn thiện cơ bản các thiết chế văn hóa phục vụ thanh thiếu nhi. Các cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu, phải nắm vững tình hình thanh niên và công tác thanh niên tại đơn vị, địa phương; phân công đảng ủy viên phụ trách công tác thanh niên; hàng năm tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với thanh niên, tổ chức đoàn . 

Bên cạnh đó là nâng cao chất lượng và tạo cơ hội cho thanh niên được học tập nâng cao trình độ để có tri thức và kỹ năng sống, làm việc; xây dựng cho thanh niên ý thức tự học, học tập suốt đời, phương pháp tư duy sáng tạo, độc lập, khả năng làm việc tập thể, kỹ năng thích nghi và tự tin trong cuộc sống. Tạo cơ hội cho thanh niên được thụ hưởng chính sách giáo dục, chú trọng tới thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên nông thôn, thanh niên khuyết tật. Hỗ trợ để chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, tổ chức sản xuất kinh doanh cho thanh niên nông thôn; biểu dương, tôn vinh thanh niên làm kinh tế giỏi. Thường xuyên đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách và những người không chuyên trách phụ trách công tác thanh niên và công tác quản lý nhà nước về thanh niên. 

Cấp ủy đảng, chính quyền huyện Vĩnh Linh quan tâm đến công tác trọng dụng tài năng trẻ, tạo bước chuyển có tính đột phá trong bố trí và sử dụng cán bộ trẻ trên tất cả các lĩnh vực. Để thực hiện được vấn đề này, lãnh đạo huyện phải tạo cơ chế chính sách công bằng, thuận lợi để các thế hệ đoàn viên thanh niên, những người có tài năng đều được tham gia cống hiến; bố trí cán bộ trẻ có năng lực tốt đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng trong các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội từ huyện đến cơ sở, xem đây là một nội dung quan trọng về công tác cán bộ của Đảng để lựa chọn cán bộ lãnh đạo cho tương lai. Đồng thời, huyện sẽ ban hành một số chính sách đối với công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng và bố trí sử dụng cán bộ Đoàn và triển khai thực hiện tốt chính sách quy hoạch đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ Đoàn. Có chính sách thu hút các tài năng trẻ, nhất là số học sinh, sinh viên xuất sắc tham gia xây dựng quê hương . 

Để hoàn thành được mục tiêu này, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp phải tăng cường công tác lãnh đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội có đủ phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực trong công công tác vận động, tập hợp thanh niên, là những người gương mẫu, tiên phong trong các phong trào thi đua. Đây cũng là chiến lược lâu dài trong việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và nguồn cán bộ kế cận của huyện trong những năm tiếp theo. 

-Xin cảm ơn đồng chí! 

PHƯƠNG MAI (thực hiện)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
 Mua thiết bị định vị: http://adsun.vn/

TIN MỚI NHẤT

ĐĂNG NHẬP

DANH MỤC

XEM NHIỀU NHẤT

 lịch phát sóng bóng đá hôm nay,