Thanh niên Vĩnh Linh bản lĩnh, sáng tạo, cống hiến, tình nguyện, hội nhập, phát triển.                     Tuổi trẻ Vĩnh Linh tiên phong - gương mẫu - đoàn kết - sáng tạo!                                                               Tuổi trẻ Vĩnh Linh đoàn kết, sáng tạo, thi đua lập thân, khởi nghiệp, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương giàu đẹp - Tuổi trẻ Vĩnh Linh đoàn kết, thi đua rèn đức, học tập, lao động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ quê hương.                     
18:27 ICT Thứ ba, 29/11/2022

Trang nhất » TIN TỨC » Tin tức tổng hợp


Chương trình hành động của 5 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 - Đơn vị bầu cử số 1 huyện Vĩnh Linh

Thứ hai - 17/05/2021 11:03 | Đã xem: 608

Chương trình hành động của 5 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 - Đơn vị bầu cử số 1 (gồm các xã: Trung Nam, Vĩnh Chấp, Vĩnh Thái, Vĩnh Tú, Vĩnh Hòa, Hiền Thành, Kim Thạch, Vĩnh Giang và thị trấn Cửa Tùng - huyện Vĩnh Linh).

* Ông HỒ VĂN LINH - Ủy viên BTV Đoàn xã Vĩnh Khê

Nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, là một thanh niên người đồng bào dân tộc Vân Kiều, tôi nhận thức mình có rất nhiều việc phải làm, nhiều điều cần học hỏi, phải nổ lực để có nhiều hơn nữa để hoàn thiện bản thân, để có những đóng góp cho cộng đồng và cử tri. Tôi sẽ thực hiện nghiêm túc quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người đại biểu HĐND tỉnh; tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, không ngừng học tập, nâng cao trình độ năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh.

 

Tôi sẽ thường xuyên tiếp xúc với cử tri trước, sau kỳ họp, chịu sự giám sát của cử tri, nghiêm túc lắng nghe để tìm hiểu, ghi nhận những bức xúc, tâm tư, nguyện vọng và đề xuất của cử tri, đưa tiếng nói của cử tri nơi tôi ứng cử và cả cư tri nơi tôi cư trú đến  HĐND tỉnh. Đặc biệt quan tâm đến việc cải thiện về điều kiện sinh hoạt, ăn, ở, đi lại, chăm sóc sức khỏe, điều kiện để học tập cho người dân, nhất là vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tại các kỳ họp, tôi sẽ có ý kiến đề nghị đến các cơ quan có chức năng để có các giải pháp thiết thực nhằm thực hiện tốt những vấn đề trên.

 

Là một cán bộ Đoàn, tôi sẽ gương mẫu trong học tập, rèn luyện; cùng với tập thể nơi mình công tác chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên đạt hiệu quả cao nhất trên các lĩnh vực: đoàn kết, tập hợp thanh niên; phát triển kinh tế; chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng; tổ chức tốt các phong trào xung kích, tình nguyện của tổ chức Đoàn.
 

* Ông Vũ Văn Phong - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMT huyện Vĩnh Linh

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021- 2026, với cương vị công tác của mình, tôi sẽ có điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện vai trò, trách nhiệm của mình, nhất là đề xuất, kiến nghị đến HĐND tỉnh những vấn đề, những lĩnh vực mà cử tri quan tâm như: tình hình về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; các vấn đề về thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh; các vấn đề về tệ nạn xã hội như ma túy, bạo lưc gia đình, trẻ em; vấn đề về lao động, việc làm và thu nhập, thực hiện chính sách xã hội; công tác giảm nghèo, an sinh xã hội… thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp.

 

Tích cực tham gia ý kiến tại các kỳ họp HĐND tỉnh, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân thông qua việc tham mưu, đề xuất, góp ý xây dựng hệ thống chính sách trong tỉnh. Đặc biệt, là những chính sách trực tiếp phục vụ cho việc chăm lo cải thiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII là đưa tỉnh Quảng trị trở thành tỉnh trung bình cao của cả nước vào năm 2025 và tỉnh khá của cả nước vào năm 2030, phấn đấu đưa huyện Vĩnh Linh đạt huyện NTM vào năm 2025.

 

Thực hiện chức năng giám sát và thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, tôi sẽ tích cực thực hiện công tác giám sát phản biện của Mặt trận và các đoàn thể, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của công tác Mặt trận trong việc xây dựng Chính quyền các cấp trong sạch và vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, thật sự là chính quyền của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Triển khai và thực hiện tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội.
 

* Ông PHẠM VĂN PHÚC - Chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh Quảng Trị

Nếu được cử tri bầu làm đại biểu HĐND, tôi sẽ thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri để lắng nghe, thu thập và phản ánh trung thực, kịp thời các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến các cơ quan nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri, thực hiện tốt chế độ tiếp dân, tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND tỉnh theo luật định để báo cáo kết quả kỳ họp HĐND tỉnh và thông tin kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

 

Khi nhận được kiến nghị, đề xuất của cử tri, cá nhân tôi phải có trách nhiệm nghiên cứu, trực tiếp đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và theo dõi, đôn đốc đến cùng việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của các cơ quan có thẩm quyền nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng cho cử tri đồng thời nâng cao vị thế, vai trò và hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

 

Tôi sẽ tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND tỉnh, các cuộc đối thoại giữa cử tri với người đại biểu dân cử, tích cực nghiên cứu kỹ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để trong kỳ họp HĐND tham gia thảo luận, bàn bạc và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; nhất là các biện pháp để tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc hiện nay như: phát triển các ngành kinh tế có lợi thế của địa phương nhằm nâng cao thu nhập cho Nhân dân đặc biệt là Nhân dân vùng ven biển, vũng bãi ngang; thực hiện đồng bộ Chương trình xây dựng nông thôn mới; bảo vệ môi trường sinh thái; cải cách thủ tục hành chính nhằm giảm phiền hà cho doanh nghiệp và Nhân dân...

 

Bên cạnh đó, bản thân luôn tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ra sức phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức và lối sống, giản dị, gần dân, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; thường xuyên rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, để xứng đáng với niềm tin của cử tri.
 

* Ông TRẦN NHẬT QUANG - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi hứa sẽ ra sức phấn đấu để thực hiện tốt vai trò người đại biểu nhân dân và tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

 

Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân. Thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh. Luôn gần dân, trọng dân, liên hệ chặt chẽ, gắn bó mật thiết với cử tri, lắng nghe ý kiến, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, để phản ánh trung thực, kịp thời đến HĐND và các cơ quan có thẩm quyền, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri. Đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đại biểu dân cử, phát huy trình độ chuyên môn được đào tạo, để góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả, hiệu lực hoạt động của HĐND.

 

Với cương vị là Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh, khi trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, có tiếng nói chất lượng tại nghị trường để tích cực đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo tỉnh, HĐND tỉnh, UBND tỉnh: ban hành các cơ chế, chính sách, giải pháp; ưu tiên quy hoạch, phê duyệt các công trình, dự án đầu tư, tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng; quan tâm hỗ trợ thêm về nguồn lực giúp phát triển địa phương; và tích cực “bám nắm” để đảm bảo tính khả thi khi triển khai thực hiện, mà trọng tâm là các dự án trên địa bàn đã được đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, phối hợp với các đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện tích cực chất vấn, tập trung vào các nội dung lớn, các vấn đề bức xúc được đông đảo cử tri và dư luận quan tâm như phát triển công - nông nghiệp, phòng chống thiên tai biến đổi khí hậu, thu hút đầu tư, giảm nghèo bền vững, tôn tạo và khai thác các di tích lịch sử, chế độ chính sách cho người có công... Phấn đấu đến năm 2024 - kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống huyện Vĩnh Linh, sẽ hiện thực hóa mục tiêu huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Là ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn các xã vùng Đông huyện Vĩnh Linh, bên cạnh việc tích cực đề xuất, kiến nghị với tỉnh như đã nêu trên, tôi sẽ cùng với tổ đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh bầu trên địa bàn, đại biểu HĐND huyện và từng xã, thị trấn trong vùng, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương để khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, lòng tự hào với truyền thống và khát vọng phát triển quê hương trong mỗi cán bộ, đảng viên, đại biểu HĐND và từng cử tri nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị trấn Cửa Tùng giàu đẹp, văn minh, là trung tâm kinh tế phía Đông của huyện; cùng 2 xã Kim Thạch, Vĩnh Giang nâng cao hơn nữa các tiêu chí Nông thôn mới kiểu mẫu; và cùng 6 xã Vĩnh Chấp, Vĩnh Tú, Vĩnh Thái, Vĩnh Hòa, Trung Nam, Hiền Thành phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu, như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
 

* Bà BÙI THỊ VÂN - Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh, Phó Bí thư Đảng bộ, Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tiếp tục làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ ra sức phấn đấu đem hết trí tuệ, năng lực thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cư; thường xuyên giữ mối liên hệ gắn bó mật thiết với cử tri, luôn lắng nghe, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của cử tri để phản ánh trung thực, kịp thời đến HĐND. Tích cực làm cầu nối giữa cử tri với HĐND, UBND và lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; tăng cường đối thoại với các cơ quan liên quan để kiến nghị giải quyết kịp thời nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.

 

Chủ động tham mưu Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Tích cực tham gia vào quá trình quyết định các quyết sách và vấn đề quan trọng của địa phương theo nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND. Tăng cường công tác giám sát để thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND tỉnh. Cùng với các đại biểu HĐND tỉnh đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, hoạch định bổ sung các chủ trương, chính sách phù hợp với thực tế cuộc sống và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Đặc biệt trên các lĩnh vực về thu hút đầu tư, tạo nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, chăm lo các đối tượng chính sách; huy động có hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. 

 

Là ứng cử viên HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, tôi sẽ tích cực kiến nghị HĐND, UBND tỉnh đề ra các giải pháp thúc đẩy phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá, đầu tư phát triển du lịch và xây dựng huyện Vĩnh Linh đạt chuẩn nông thôn mới; phát huy mọi tiềm năng, lợi thế nhằm phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Bản thân tôi không ngừng học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống để nâng cao trình độ, bản lĩnh và kiến thức chuyên môn nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, đáp ứng yêu cầu đổi mới của cơ quan dân cử và kỳ vọng của cử tri.

Nguồn tin: congvinhlinh.ictquangtri.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
 Mua thiết bị định vị: http://adsun.vn/

TIN MỚI NHẤT

ĐĂNG NHẬP

DANH MỤC

XEM NHIỀU NHẤT

 lịch phát sóng bóng đá hôm nay,