Thanh niên Vĩnh Linh bản lĩnh, sáng tạo, cống hiến, tình nguyện, hội nhập, phát triển.                     Tuổi trẻ Vĩnh Linh tiên phong - gương mẫu - đoàn kết - sáng tạo!                                                               Tuổi trẻ Vĩnh Linh đoàn kết, sáng tạo, thi đua lập thân, khởi nghiệp, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương giàu đẹp - Tuổi trẻ Vĩnh Linh đoàn kết, thi đua rèn đức, học tập, lao động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ quê hương.                     
18:29 ICT Thứ ba, 29/11/2022

Trang nhất » TIN TỨC » Tin tức tổng hợp


Chương trình hành động của 5 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 - Đơn vị bầu cử số 2 huyện Vĩnh Linh

Thứ hai - 17/05/2021 11:07 | Đã xem: 606

Chương trình hành động của 5 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh - Đơn vị bầu cử số 2 (gồm các xã: Vĩnh Long, Vĩnh Thủy, Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn, Vĩnh Hà, Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, thị trấn Bến Quan và Hồ Xá - huyện Vĩnh Linh).

* Ông ĐÀO MẠNH HÙNG - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ viên Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị.

 

Trong nhiệm kỳ đến, nếu được cử tri tín nhiệm, bản thân có thêm điều kiện tham gia, đóng góp vào các hoạt động địa biểu dân cử. Trọng tâm hành động là không ngừng hoàn thiện bản thân để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng và nhân tin tưởng giao phó. Sâu sát cơ sở, liên hệ và giữ mối quan hệ chặt trẽ với cử tri và nhân dân; thực hiện tốt các chương trình tiếp xúc cử tri. Lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tích cực đưa những phản ánh và nguyện vọng chính đáng của cử tri đến diễn đàn HĐND tỉnh.

 

Hứa ít - làm nhiều, tập trung theo đuổi đến khi có kết quả việc giải quyết các kiến nghị hợp pháp, chính đáng của cử tri, nhất là vấn đề nhiều cử tri, nhiều nơi phản ánh. Thực hiện tốt quyền chất vấn, trả lời chất vấn, quyền giám sát tại Hội đồng nhân dân tỉnh; nhất là những vấn đề liên quan đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân tỉnh nhà. Đảm bảo sát đúng, kịp thời trong việc kiểm tra, đôn đốc, giám sát các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh, của huyện để giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

 

Trên cương vị Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh tham gia tích cực cùng BCH, BTV Tỉnh ủy trong hoạt động lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực công tác, nhất là thực hiện khát vọng vượt khó vươn lên, xây dựng Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển cao hơn trong nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân phục vụ các mục tiêu đổi mới và phát triển; phát huy hiệu quả các cuộc vận động lớn của MTTQVN; nhất là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giải quyết tốt vấn đề nhà ở và sinh kế cho hộ gia đình người có công, hộ nghèo, cận nghèo, người yếu thế trong xã hội; trước mắt là địa bàn xã miền núi nơi cá nhân ứng cử.

 

Tôi sẽ đồng hành cùng BTV Huyện ủy Vĩnh Linh cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống với trọng tâm là xây dựng Vĩnh Linh trở thành huyện NTM.
 

* Bà PHAN NỮ NGỌC LAN - Ủy viên Ban Thường trực, Phó trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQVN tỉnh

 

Với vị trí công tác hiện nay và từ tình hình thực tế, tôi đã xây dựng chương trình hành động của mình nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh. Tôi sẽ liên hệ chặt chẽ với nhân dân, nhất là địa bàn mình đắc cử, nhằm lắng nghe ý kiến của nhân dân và cử tri. Đồng thời chủ động nghiên cứu và tham gia có chất lượng vào các chương trình, đề án, nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển KT-XH, các vấn đề có liên quan đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tại các kỳ họp HĐND tỉnh.

 

Phát huy kinh nghiệm công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận trong thời gian qua, tiếp thu ý kiến, đề đạt và những sáng kiến từ trong Nhân dân để có ý kiến với HĐND tỉnh trong việc xác định lĩnh vực trọng tâm, lựa chọn nội dung cấp bách, đổi mới phương pháp, cách thức giám sát của HĐND tỉnh trong việc giám sát việc tuân thủ pháp luật, việc thực hiện các chủ trương, chính sách, các chương trình mục tiêu của tỉnh, các chương trình, dự án; giám sát giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân; giám sát giải quyết các vụ việc tồn đọng kéo dài gây bức xúc trong nhân dân; giám sát các ngành chức năng trong việc tiếp thu, trả lời các kiến nghị của cử tri qua mỗi kỳ họp. Kịp thời tham mưu cho Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì, phát động như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong đó Vĩnh Linh phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn huyện NTM trước năm 2025.

 

Là một cán bộ trẻ làm công tác Mặt trận, tôi sẽ mang sự tâm huyết, năng động của tuổi trẻ, tinh thần gần dân, sát dân, không ngại khó khăn đi đến những vùng sâu, vùng xa, vùng còn khó khăn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, như địa bàn các xã Vĩnh Hà, Vĩnh Ô, Vĩnh Khê để nghiên cứu và tham gia các kiến nghị, đề xuất sát đúng đến cấp uỷ Đảng, chính quyền, HĐND tỉnh, các cơ quan hữu quan có chính sách, giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

 

* Ông NGUYỄN ĐỨC LÝ - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Vĩnh Linh

 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, tôi sẽ không ngừng rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, thực hiện cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư; kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Tôi sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri, dành thời gian thoả đáng để đi cơ sở, tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư nguyện vọng và những kiến nghị của cử tri, nhất là những vấn đề mà cử tri đang quan tâm, có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của Nhân dân. Đồng thời tích cực nghiên cứu, thảo luận, tham gia phát biểu, chất vấn tại các kỳ họp đối với những nội dung liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện. Thực hiện tốt quyền chất vấn, trả lời chất vấn, chức năng giám sát của HĐND. Sát sao trong việc kiểm tra, đôn đốc, giám sát các cơ quan, đơn vị liên quan của huyện, của tỉnh để giải quyết, trả lời kịp thời, thỏa đáng các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

 

Tôi sẽ chủ động tham mưu, đề xuất BCH Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy có chủ trương, giải pháp nhằm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng, đề xuất các giải pháp khả thi nhằm phát triển kinh tế - xã hội của huyện, nhất là việc ban hành một số chính sách nhằm hỗ trợ các địa phương đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển sản xuất theo hướng hữu cơ, thích ứng với biến đổi khí hậu, gắn với bao tiêu sản phẩm, xây dựng thương hiệu, góp phần nâng cao giá trị cho sản phẩm nông nghiệp; có chính sách đầu tư, hỗ trợ, nâng cấp các thiết chế văn hóa cơ sở nhằm phục vụ tốt hơn đời sống văn hóa tinh thần cho người dân trên địa bàn; chính sách đầu tư, hỗ trợ các thị trấn trên địa bàn hoàn thành tiêu chí xây dựng đô thị loại IV, V và xây dựng đô thị văn minh, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng huyện Vĩnh Linh đạt chuẩn Nông thôn mới theo mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

 

* Bà LÊ THỊ HỒNG NHUNG - Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Vĩnh Linh

 

Nếu được cử tri tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tôi thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, tiếp thu phản ánh trung thực với HĐND, mạnh dạn đề đạt các ý kiến tại các diễn đàn kỳ họp về những vấn đề cử tri quan tâm, đề đạt với cơ quan chính quyền giải quyết và đôn đốc theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị với cử tri theo trách nhiệm giám sát của người đại biểu HĐND.

 

Tôi sẽ sắp xếp công việc chuyên môn để dành thời gian thích hợp để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri không chỉ trong những phiên tiếp xúc định kỳ theo kế hoạch nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hiểu rõ hơn về cuộc sống thực tế của nhân dân. Luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, thu thập thông tin nhiều chiều. Nếu kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của Huyện thì bản thân sẽ đề xuất với HĐND huyện, các cơ quan liên quan nghiên cứu giải quyết; những đề xuất thuộc thẩm quyền giải quyết của Tỉnh, tôi sẽ cùng với đoàn đại biểu HĐND tỉnh phản ánh trung thực, đầy đủ với HĐND tỉnh, và các sở, ban ngành cấp tỉnh xem xét, giải quyết những nguyện vọng, chính đáng của cử tri và Nhân dân trên quan tâm.

 

Với vai trò, trách nhiệm là Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy, tôi xác định phương châm làm việc là: “Tuyên giáo đi trước, đi cùng”, “Tuyên giáo hướng mạnh về cơ sở”, “Toàn Đảng làm công tác tư tưởng”. Vì vậy, bản thân tôi tích cực tham mưu theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Thực sự là cầu nối của cử tri với chính quyền các cấp; tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực về giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong các hoạt động, tôi luôn nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu, xứng đáng với người cán bộ, đảng viên công tác tại cơ quan của Đảng.

 

* Bà VÕ THỊ THU - Huyện uỷ viên, Uỷ viên BCH Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện đoàn Vĩnh Linh

 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri nơi ứng cử, có kế hoạch tiếp xúc với cử tri trước, sau kỳ họp, chịu sự giám sát của cử tri, nghiêm túc lắng nghe để tìm hiểu, ghi nhận những bức xúc, tâm tư, nguyện vọng và đề xuất của cử tri để chuyển tải tới HĐND tỉnh. Đồng thời, trong phạm vi quyền hạn của mình tôi sẽ phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tìm ra giải pháp giải quyết và báo cáo với cử tri về những kết quả đạt được.

 

Tôi sẽ dành nhiều thời gian đi thực tế để đưa tiếng nói của người dân huyện nhà nói chung và cử tri nơi mình ứng cử nói riêng đến HĐND tỉnh. Đồng thời tích cực tham gia các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm.

 

Trên cương vị là người đứng đầu tổ chức Đoàn, tôi phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo và vận động đoàn viên thanh niên huyện nhà tích cực triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách Pháp luật của Nhà nước. Tăng cường vận động các nguồn lực để tổ chức có hiệu quả hoạt động tình nguyện. Thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh tại các địa phương.

 

Tôi tiếp tục đề xuất, kiến nghị đến HĐND tỉnh, các cơ quan chức năng xây dựng, triển khai các chính sách, chương trình hỗ trợ phát triển thanh niên trong từng đối tượng thanh niên:ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thanh niên nông thôn, thanh niên vùng đô thị. Đề xuất tập trung các giải pháp tháo gỡ những khó khăn hiện nay trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, theo hướng hỗ trợ các mô hình kinh tế cho thanh niên có điều kiện khởi nghiệp, lập nghiệp. Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động Đoàn trên địa bàn dân cư gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt chú trọng vào công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật trong thanh niên.

Nguồn tin: congvinhlinh.ictquangtri.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
 Mua thiết bị định vị: http://adsun.vn/

TIN MỚI NHẤT

ĐĂNG NHẬP

DANH MỤC

XEM NHIỀU NHẤT

 lịch phát sóng bóng đá hôm nay,