Thanh niên Vĩnh Linh bản lĩnh, sáng tạo, cống hiến, tình nguyện, hội nhập, phát triển.                     Tuổi trẻ Vĩnh Linh tiên phong - gương mẫu - đoàn kết - sáng tạo!                                                               Tuổi trẻ Vĩnh Linh đoàn kết, sáng tạo, thi đua lập thân, khởi nghiệp, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương giàu đẹp - Tuổi trẻ Vĩnh Linh đoàn kết, thi đua rèn đức, học tập, lao động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ quê hương.                     
17:41 ICT Thứ ba, 29/11/2022

Trang nhất » TIN TỨC » Tin tức tổng hợp


Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại Đơn vị bầu cử số 1

Thứ hai - 17/05/2021 10:52 | Đã xem: 579

Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, huyện Vĩnh Linh thuộc Đơn vị bầu cử số 1 cùng với các huyện Gio Linh, Đakrông, Hướng Hóa và huyện đảo Cồn Cỏ. Sau đây là chương trình hành động của 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội.

Ông NGUYỄN CHÍ DŨNG, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam- Đức

Nếu được trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi cam kết chủ động, tích cực, thường xuyên nắm bắt, cập nhật tình hình kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng của đất nước, của tỉnh Quảng Trị, qua đó thảo luận, tham gia ý kiến trong việc quyết định các vấn đề tại kỳ họp của Quốc hội. Thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với Nhân dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị phản ánh đến Quốc hội và cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết cũng như ban hành chủ trương, quyết sách sát với tình hình phát triển kinh tế- xã hội của đất nước và địa phương; chấp hành sự giám sát của cử tri và kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp của Quốc hội với cử tri. Thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển đơn thư khiếu nại, tố cáo của Nhân dân (nếu có) đến cơ quan, tổ chức có liên quan và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết; tham gia các hoạt động khảo sát, kiểm tra việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, nghị quyết của Quốc hội. Tham gia đầy đủ các kỳ họp của Quốc hội.

 

Là người đứng đầu cơ quan tham mưu tổng hợp của Chính phủ, nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi dự kiến sẽ lãnh đạo, chỉ đạo tập thể cơ quan tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách điều hành phát triển kinh tế- xã hội. Tiếp tục thực hiện công tác cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh quyết liệt, hiệu quả. Tiếp tục chủ trì xây dựng và phối hợp triển khai ngày càng thực chất, hiệu quả nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, các cân đối lớn và điều hành kinh tế vĩ mô.

 

Tiếp tục tham mưu huy động và quản lý hiệu quả nguồn lực đầu tư toàn xã hội; tham mưu cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân, hộ gia đình. Xác định khu vực tư nhân và doanh nghiệp có ý nghĩa then chốt đối với nền kinh tế. Tạo điều kiện để ngày càng có nhiều doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn của Việt Nam được hình thành và dẫn đầu trong một số ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế, hội nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu. Khắc phục tình trạng yếu kém kéo dài của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, góp phần tạo việc làm, thu nhập cho lao động nông thôn. Chủ động, nhanh nhạy trong việc thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tiếp tục tham mưu thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, trọng tâm là xây dựng và đưa vào hoạt động Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia. Thực hiện tốt công tác thống kê, phân tích thông tin, dự báo phục vụ tốt cho điều hành kinh tế- xã hội.
 

Bà HỒ THỊ MINH, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị

Nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, trên cương vị là Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, cơ quan trực tiếp tham mưu cho tỉnh thực hiện chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh cũng như kinh nghiệm 5 năm làm đại biểu Quốc hội và HĐND huyện, tôi sẽ cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục đầu tư công sức, trí tuệ để nghiên cứu, đề xuất các chính sách sát với thực tiễn, đặc biệt quan tâm chính sách đào tạo nghề, tạo việc làm ổn định cho người lao động, nhất là lao động ở nông thôn, miền núi; đào tạo nguồn cán bộ tại chỗ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới để phát triển kinh tế vùng miền núi của tỉnh.

 

Tôi sẽ thường xuyên nghiên cứu, học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao kỹ năng hoạt động, năng lực thực hiện vai trò, chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu Quốc hội. Phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác; năng động, sáng tạo, nói đi đôi với làm và làm có hiệu quả để hoàn thành tốt chức trách của người đại biểu nhân dân. Vận dụng đúng đắn Nghị quyết số 88 của Quốc hội khóa XIV về phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030 vào thực tế ở địa phương. Có trách nhiệm với cử tri, liên hệ chặt chẽ cũng như chịu sự giám sát của cử tri để tìm hiểu, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh đến Quốc hội, các cơ quan nhà nước, tổ chức liên quan giúp Quốc hội ban hành quyết sách đúng đắn, phù hợp với vùng, miền để phát triển kinh tế- xã hội. Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

 

Là nữ giới, tôi quan tâm đến vấn đề bình đẳng giới, vấn đề tiếp cận các chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trẻ em, qua đó đề xuất Quốc hội có chính sách đảm bảo phụ nữ được tiếp cận, thụ hưởng bình đẳng giới; phụ nữ nông thôn được đào tạo nghề và tiếp cận các chương trình để tự khẳng định và tự bảo vệ mình. Đào tạo nghề gắn với bảo vệ bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số…
 

Bà TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH, Ủy viên BTV Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Phong trào thanh niên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh

Nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, tôi sẽ tích cực nghiên cứu, tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động để hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội; lắng nghe những ý kiến, nguyện vọng, tâm tư của cử tri, đồng thời phản ánh trung thực các ý kiến đó với Quốc hội và giám sát giải quyết các vấn đề cử tri kiến nghị. Tích cực nghiên cứu, nắm chắc tình hình kinh tế - xã hội, đời sống của Nhân dân trên địa bàn ứng cử để có những đề xuất, kiến nghị các giải pháp hữu hiệu, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của Nhân dân. Qua đó, làm cơ sở cho việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

 

Là một cán bộ đoàn, tôi sẽ nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường xây dựng tổ chức đoàn thanh niên ngày càng vững mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng. Làm tốt vai trò của người đại diện, bồi dưỡng, chăm lo, bảo vệ và phát huy vai trò của thanh, thiếu nhi trong xây dựng quê hương. Đề xuất, kiến nghị với Quốc hội và các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết những vấn đề của thanh niên. Đặc biệt, tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho nhóm thanh niên yếu thế có cơ hội phát triển, hòa nhập cộng đồng và tăng cường công tác giáo dục, giúp đỡ các thanh, thiếu niên chậm tiến để tiến bộ.

 

Tôi rất quan tâm đến công tác xóa đói giảm nghèo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tôi sẽ cùng với các tổ chức thành viên của Hội LHTN Việt Nam tỉnh như: Hội Doanh nhân trẻ, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh kết nối nguồn lực xã hội để tổ chức các hoạt động tình nguyện, tư vấn, chăm sóc sức khỏe, giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh nghèo. Đề xuất với các cơ quan chức năng tăng cường xây dựng khu vui chơi, giải trí lành mạnh cho thanh, thiếu niên trên địa bàn, đặc biệt là thiếu nhi vùng sâu, vùng xa.
 

Ông HOÀNG ĐỨC THẮNG, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

5 năm qua, tôi đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ người đại biểu dân cử, là Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; mang tâm tư, nguyện vọng của người dân Quảng Trị đến với cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất; có nhiều đóng góp chất lượng với Quốc hội về thực hiện quyền lập pháp; quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

 

Nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi cam kết tiếp tục thực hiện tốt nhất trách nhiệm của người đại biểu dân cử. Tích cực học tập, nghiên cứu để nâng tầm kiến thức toàn diện, rèn luyện kỹ năng và bản lĩnh để tham gia đầy đủ và đóng góp có giá trị, chất lượng vào hoạt động của Quốc hội. Tiếp thu, chọn lọc tâm tư, nguyện vọng, ý chí, trí tuệ của cử tri và Nhân dân Quảng Trị để tham gia ý kiến, chính kiến, phản biện một cách có trách nhiệm vào các quyết định quan trọng của Quốc hội, xứng đáng với niềm tin yêu, trao gửi của cử tri và Nhân dân tỉnh nhà. Tiếp tục theo dõi sát sao các vấn đề mà cử tri và Nhân dân quan tâm như: Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục- đào tạo; nâng cao chất lượng hoạt động của y tế, bảo hiểm xã hội; chính sách người có công với cách mạng, chính sách cho cán bộ cơ sở; chính sách cho đồng bào dân tộc miền núi, xóa nghèo bền vững; phòng, chống tội phạm, tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp và phòng, chống việc bỏ lọt tội phạm, oan sai trong hoạt động tố tụng...

 

Tôi sẽ làm tốt vai trò cầu nối giữa địa phương với trung ương để Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành, các đại biểu Quốc hội trong cả nước có thêm thông tin, chia sẻ, ủng hộ, giúp đỡ Quảng Trị phát triển; nhất là tạo dựng các cơ chế, chính sách, nguồn lực, thu hút đầu tư giúp Quảng Trị vượt lên khó khăn, sớm trở thành tỉnh có trình độ phát triển trung bình cao đến cuối nhiệm kỳ.
 

Bà HỒ THÚY VINH, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Hướng Hóa

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, tôi sẽ luôn nêu cao tinh thần học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ, kiến thức; trung thực và trách nhiệm với cử tri để làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của cử tri và Nhân dân tỉnh nhà. Đồng thời, cùng với thế hệ cán bộ trẻ, tầng lớp thanh niên phát huy truyền thống cao đẹp của dân tộc; luôn tiên phong, năng nổ, lao động, sáng tạo, cống hiến cho Tổ quốc và đóng góp một phần công sức trong việc thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra.

 

Tôi sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của người đại biểu Quốc hội; giữ mối quan hệ mật thiết với cử tri bằng nhiều hình thức; lắng nghe, thu thập ý kiến, phân tích thông tin và phản ánh trung thực, kịp thời các ý kiến, nguyện vọng của cử tri đến với Quốc hội, các cấp, ngành có thẩm quyền xem xét, giải quyết; nhất là giúp cho việc xây dựng, ban hành chính sách pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân được sát đúng với tình hình, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả trong thực tế. Với chức trách, nhiệm vụ của mình, tôi sẽ tập trung nghiên cứu, đề xuất việc vận dụng và thực hiện, cung cấp thông tin kịp thời, chính thức đến với cử tri về các chương trình mục tiêu của Chính phủ trong nhiệm kỳ.

 

Là nữ ứng cử viên người đồng bào dân tộc thiểu số, tôi đặc biệt quan tâm đến các vấn đề liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới. Vì vậy, tôi mong muốn góp phần nâng cao quyền lợi của phụ nữ trong lĩnh vực lao động, việc làm, chăm sóc sức khỏe nói chung và sức khỏe sinh sản nói riêng, chính sách đối với cán bộ cơ sở, đối với người có công với cách mạng, đối với người nghèo.

 

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
 Mua thiết bị định vị: http://adsun.vn/

TIN MỚI NHẤT

ĐĂNG NHẬP

DANH MỤC

XEM NHIỀU NHẤT

 lịch phát sóng bóng đá hôm nay,