Thanh niên Vĩnh Linh bản lĩnh, sáng tạo, cống hiến, tình nguyện, hội nhập, phát triển.                     Tuổi trẻ Vĩnh Linh tiên phong - gương mẫu - đoàn kết - sáng tạo!                                                               Tuổi trẻ Vĩnh Linh đoàn kết, sáng tạo, thi đua lập thân, khởi nghiệp, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương giàu đẹp - Tuổi trẻ Vĩnh Linh đoàn kết, thi đua rèn đức, học tập, lao động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ quê hương.                     
08:33 ICT Chủ nhật, 27/11/2022

Trang nhất » TIN TỨC » Tin tức tổng hợp


Những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Kỳ 4)

Thứ sáu - 22/01/2021 08:13 | Đã xem: 620

Tiến sĩ VÕ DUY CHẤT, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị:

Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao đóng vai trò quyết định đối với phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Trong thời gian qua, trước bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, Đảng và Nhà nước ta đã chú trọng việc xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, hiện nay nguồn nhân lực chất lượng cao của nước ta chưa thực sự phát triển so với các nước trên thế giới.

 

Trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đều khẳng định tầm quan trọng của việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đầu tư phát triển nguồn nhân lực là đầu tư phát triển và tái tạo không giới hạn so với các nguồn tài nguyên khác. Tôi rất kỳ vọng và tin tưởng rằng Đảng ta sẽ phát huy tốt việc đặt con người vào vị trí trung tâm của quá trình phát triển, coi con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của phát triển đất nước.

 

Trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tôi mong muốn Đảng, Nhà nước ta cần có thêm nhiều quyết sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Trong đó, nên chú trọng đến cải cách giáo dục có tính chiến lược dài lâu; khơi dậy niềm đam mê học tập của mọi tầng lớp nhân dân; tăng cường huy động các nguồn nhân lực thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua để khơi dậy tinh thần yêu nuớc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ đó tập hợp, biến các nguồn lực trong nước và người Việt Nam yêu nước đang sinh sống, học tập ở nước ngoài để phục vụ sự phát triển của đất nước. Bên cạnh đó, tôi mong muốn Đảng cần có thêm nhiều cơ chế, chính sách bảo vệ người hiền tài, người dám đấu tranh chống tiêu cực; bố trí, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao để góp phần xây dựng đất nước.

 

Chị VÕ THỊ THU, Bí thư Huyện đoàn Vĩnh Linh:

Quan tâm hơn đến phong trào khởi nghiệp của thanh niên

Tôi luôn tin tưởng rằng, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sẽ đưa ra những quyết sách, chủ trương đúng đắn, phù hợp để đưa đất nước ngày càng phát triển. Trước thềm đại hội, tôi mong muốn Đảng ta tiếp tục quan tâm có nhiều hơn những cơ chế, chính sách đặc thù để khuyến khích, hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, lập nghiệp, nhất là trong phát triển các mô hình về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên phát triển kinh tế, đặc biệt là thanh niên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thanh niên yếu thế. Từ đó, góp phần giải quyết việc làm, thu nhập ổn định cho thanh niên và lao động. Quan tâm chăm lo, hỗ trợ các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp, thiết thực của thanh niên. Có chính sách bồi dưỡng, đào tạo gắn với thu hút, bố trí, sử dụng lực lượng sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi hợp lý hơn, hiệu quả hơn… Thực hiện tốt những vấn đề này, đoàn viên, thanh niên sẽ có cơ hội tốt hơn để lập thân, lập nghiệp, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

 

Ông NGUYỄN HỮU CƯ, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khoáng sản Quảng Trị:

Cần hoạch định nhiều chính sách để phát triển đất nước

 

Năm 2020, COVID-19 đã tác động rất xấu đến tình hình mọi mặt của Việt Nam. Vậy nhưng bằng sự lãnh đạo tài tình của Đảng, sự quyết tâm hành động của Chính phủ cùng với sự đồng tâm hiệp lực của cả hệ thống chính trị nên nước ta có nền kinh tế tăng trưởng khá, đứng đầu Đông Nam Á. Đây là thành công lớn nhưng đã làm hài lòng người dân hay chưa; đã gột rửa sạch chủ nghĩa cơ hội, lợi ích nhóm và tệ nạn tham ô, tham nhũng hay chưa đòi hỏi Đảng ta phải quyết tâm hành động quyết liệt hơn nữa.

 

Muốn vậy, Đảng ta phải thật sự trong sạch, vững mạnh thực chất chứ không hô hào chung chung. Đảng không chỉ vững mạnh về chính trị, tư tưởng mà cần thêm đạo đức. Khái niệm đạo đức ở đây muốn nói đến những cán bộ, đảng viên có tâm huyết, thực sự vì dân, biết lắng nghe dân. Đặc biệt là phải biết xấu hổ khi chưa làm được những việc mà người dân mong muốn. Đơn cử như xây dựng hạ tầng điện, đường, trường, trạm ở nhiều nơi còn bất cập, chưa đáp ứng được đời sống dân sinh như người dân mong đợi… Vì vậy, tôi mong muốn đại hội lần này cần quan tâm bàn thảo, hoạch định các chủ trương, chính sách lớn, dài hơi để thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn về mọi mặt. Trong đó, cần tập trung bàn thảo và đưa ra những chủ trương, chính sách hỗ trợ thiết thực hơn cho doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận để doanh nghiệp phát triển. Đặc biệt là sáng suốt lựa chọn được những cán bộ có đủ đức, đủ tài để lãnh đạo đất nước.
 

Anh ĐOÀN ANH PHI, Khu phố 3, Phường 2, thành phố Đông Hà:

Xử lý nghiêm hành vi chống người thi hành công vụ

Là một công dân, tôi rất háo hức chờ đợi và tin tưởng rằng, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sẽ tiếp tục thể hiện được ý chí, nguyện vọng của người dân, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Những năm gần đây, tình trạng chống người thi hành công vụ xảy ra thường xuyên trên địa bàn cả nước. Đặc biệt là chống đối lực lượng cảnh sát giao thông trong thực thi nhiệm vụ với tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng. Nhiều vụ việc chống người thi hành công vụ mang tính chất manh động, liều lĩnh, có tổ chức và thể hiện sự coi thường pháp luật, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

 

Tôi mong muốn, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sắp tới sẽ đưa ra nhiều quyết sách nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, đặc biệt là vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ. Đồng thời, mong muốn Đảng, Nhà nước tăng cường xây dựng, sửa đổi, bổ sung các bộ luật liên quan đến việc chống người thi hành công vụ. Từ đó, tạo hành lang pháp lý vững chắc, đủ sức xử lý, răn đe các đối tượng vi phạm và tăng thẩm quyền cho người thi hành công vụ. Bên cạnh đó, Đảng và Nhà nước cần tăng cường chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao ý thức của người dân, nhất là việc chấp hành pháp luật. Ngoài ra, phải kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời những trường hợp chống người thi hành công vụ để răn đe, đảm bảo tinh thần thượng tôn pháp luật.
 

Ông DƯƠNG LONG HÀ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường 3, thị xã Quảng Trị:

Đảng phải thực sự là của dân và vì dân

Phải khẳng định rằng những thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội mà đất nước ta giành được đã thể hiện sự lãnh đạo tài tình của Đảng ta. Cứ mỗi kỳ đại hội là dịp để Đảng ta tổng kết, đánh giá và rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; tạo đà, tạo thế và tạo ra những động lực mới để thúc đẩy sự phát triển hùng mạnh của đất nước.

 

Vì thế, tôi mong muốn Đảng ta cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng vươn lên; khơi dậy mọi tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực xã hội để thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững. Muốn vậy, đại hội lần này cần phải hoạch định những chính sách phát triển phù hợp. Kiên định theo đường lối đổi mới; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước. Tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển, đồng thời củng cố, tăng cường tiềm lực về quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội…

 

Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Đẩy mạnh công tác dân vận ở các cơ quan Nhà nước gắn với xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Đảng phải thực sự là của dân và vì dân, đó là những tâm nguyện của tôi gửi đến Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
 

Ông HỒ VĂN PHƯƠNG, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Đakrông:

 Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống thiên tai

Năm 2020 ghi nhận nhiều diễn biến thiên tai bất thường, cực đoan, xảy ra trên nhiều vùng, miền của cả nước. Tại tỉnh Quảng Trị nói chung, huyện Đakrông nói riêng, lũ lụt đã làm cuộc sống người dân gặp rất nhiều khó khăn.

 

Cùng người dân trên địa bàn trải qua những khó khăn, thử thách do lũ lụt gây ra, tôi cũng như nhiều cán bộ, đảng viên khác hiểu rằng, việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống thiên tai là hết sức cần thiết. Theo đó, Đảng, Nhà nước ta cần có sự chỉ đạo sâu sát hơn công tác rà soát, đánh giá tác động, ảnh hưởng toàn diện của thiên tai đến tất cả các vùng, miền trong cả nước. Từ đó ban hành các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn cụ thể để xây dựng cơ sở hạ tầng như đường giao thông, công sở, nhà ở… đảm bảo, phù hợp, an toàn trước thiên tai. Cùng với đó, những công việc quan trọng là nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo, giám sát thiên tai; kiện toàn tổ chức, bộ máy phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn chuyên nghiệp từ trung ương đến địa phương; tăng cường trang thiết bị chuyên dụng, xây dựng bộ cơ sở dữ liệu phòng, chống thiên tai; chú trọng công tác trồng và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn, ven biển…

 

Hiện nay, trên cả nước nói chung, tỉnh Quảng Trị nói riêng có khá nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật, trẻ em dễ bị tổn thương, ảnh hưởng do tác động của thiên tai. Vì vậy, tôi mong rằng, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các đại biểu sẽ trao đổi, thảo luận tìm ra giải pháp giúp giảm thiểu ảnh hưởng của thiên tai đối với những đối tượng này.

 

 

Thầy giáo NGUYỄN MAI TRỌNG, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa:

Giáo viên miền núi cần được tiếp sức

Hiện nay, trên cả nước nói chung và ở tỉnh Quảng Trị nói riêng, nhiều giáo viên vùng cao đã và đang miệt mài cống hiến tuổi thanh xuân của mình. Không ít thầy cô ngày ngày vượt núi, băng rừng vận động học sinh đến lớp. Một số giáo viên miền xuôi chấp nhận xa gia đình, người thân để bám lớp, bám trường. Có những giáo viên vì công tác lâu năm ở vùng cao, xa xôi, hẻo lánh nên chưa có điều kiện xây dựng gia đình. Những cống hiến và cả những thiệt thòi của các thầy, cô giáo đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng cao.

 

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã dành sự quan tâm đối với giáo viên vùng cao thông qua các chế độ, chính sách. Nhiều chương trình hỗ trợ, tuyên dương các thầy cô giáo vùng cao đã được tổ chức, góp phần động viên thầy, cô gắn bó với nhiệm vụ “trồng người”. Tuy nhiên, không ít giáo viên ở vùng sâu, vùng xa, miền biên giới hiện vẫn đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần.

 

Từ thực tế ấy, hướng đến Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tôi và các giáo viên miền núi, vùng sâu, vùng xa mong muốn Đảng, Nhà nước có nhiều hơn nữa những chính sách đặc thù để giúp chúng tôi thêm yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với sự nghiệp giáo dục. Cùng với đó, điều mà tôi cũng như phần lớn giáo viên vùng cao khác đang rất mong mỏi là được tạo điều kiện để học tập, nâng cao trình độ; hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà công vụ, đưa điện, nước sinh hoạt đến các điểm trường khó khăn; tăng thời gian nghỉ vào các ngày lễ, tết để giúp các thầy cô xa nhà có điều kiện gần gũi hơn với gia đình… Bên cạnh đó, công tác luân chuyển giáo viên vùng cao về miền xuôi sau khi hoàn thành nhiệm vụ cần được thực hiện một cách nghiêm túc, công bằng, đúng đối tượng.

 

Một mong muốn rất lớn khác đối với các giáo viên ở vùng cao là Đảng, Nhà nước quan tâm hơn đến công tác khuyến học, khuyến tài, giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên, dựng xây tương lai tươi sáng. Bởi, sự thành công của các em chính là niềm vui của các thầy cô.

 

 

Tác giả bài viết: NHÓM PHÓNG VIÊN

Nguồn tin: www.baoquangtri.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
 Mua thiết bị định vị: http://adsun.vn/

TIN MỚI NHẤT

ĐĂNG NHẬP

DANH MỤC

XEM NHIỀU NHẤT

 lịch phát sóng bóng đá hôm nay,