Thanh niên Vĩnh Linh bản lĩnh, sáng tạo, cống hiến, tình nguyện, hội nhập, phát triển.                     Tuổi trẻ Vĩnh Linh tiên phong - gương mẫu - đoàn kết - sáng tạo!                                                               Tuổi trẻ Vĩnh Linh đoàn kết, sáng tạo, thi đua lập thân, khởi nghiệp, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương giàu đẹp - Tuổi trẻ Vĩnh Linh đoàn kết, thi đua rèn đức, học tập, lao động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ quê hương.                     
15:37 ICT Thứ năm, 06/10/2022

Trang nhất » TIN TỨC » Tin tức tổng hợp


Vĩnh Linh quan tâm xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh

Thứ năm - 04/08/2022 15:51 | Đã xem: 103

*Trần Nhật Quang- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh

Quán triệt quan điểm “Xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước”, những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Vĩnh Linh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác này và xem đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Nhờ đó, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi có nhiều bước phát triển mới. Đây chính là tiền đề hết sức quan trọng để lớp người “vừa hồng vừa chuyên” huyện Vĩnh Linh đã, đang và sẽ nỗ lực nêu cao vai trò, khẳng định vị trí trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
 

Trước hết, song song với việc quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên và quần chúng Nhân dân Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, XIX và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác thanh niên, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cũng đã kịp thời cụ thể hóa ban hành Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 11/11/2016 “về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên giai đoạn 2016 - 2025” để lãnh đạo tổ chức thực hiện trên địa bàn. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện quan tâm tổ chức các hội nghị, diễn đàn, chương trình đối thoại với đoàn viên, thanh niên để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhanh chóng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ cho đoàn viên, thanh niên thực hiện hiệu quả các phong trào: thanh niên tình nguyện; tuổi trẻ sáng tạo; tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc; đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp; an sinh xã hội; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

 

Bằng việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết nêu trên đã tạo chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc quan tâm xây dựng Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của cấp ủy Đảng, sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của chính quyền và tổ chức Đoàn cấp trên; cùng sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Vĩnh Linh đã có nhiều đổi mới, đoàn viên, thanh niên đã có môi trường, cơ hội tốt hơn để rèn luyện, cống hiến, trưởng thành, và đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận.

 

Hiện nay, huyện Vĩnh Linh có trên 5.400 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) sinh hoạt ở 37 cơ sở Đoàn, với 291 chi đoàn; 8.830 đội viên với 31 liên đội. Nhiệm kỳ vừa qua, toàn huyện đã tổ chức được 35 lớp học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp cho gần 14.300 lượt ĐVTN; 5 Tuần lễ Thanh niên làm theo lời Bác với 95 hoạt động, thu hút hơn 10.000 lượt ĐVTN; trên 600 chương trình sinh hoạt truyền thống, tìm đến các địa chỉ đỏ... với trên 15.500 lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia. 05 năm qua, Đoàn TNCS huyện Vĩnh Linh đã mở 20 chiến dịch Tình nguyện hè, 55 chương trình Tình nguyện mùa đông và Xuân tình nguyện đến các xã vùng sâu, vùng xa, thu hút 15.000 lượt ĐVTN hưởng ứng sôi nổi. Vận động hàng ngàn thanh niên tự nguyện đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự, trong đó có 809 đồng chí lên đường nhập ngũ đảm bảo số lượng và chất lượng. Chương trình Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp để lại dấu ấn đậm nét với hơn 200 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ cho thu nhập từ 70 triệu đồng trở lên/năm. Công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị... có nhiều chuyển biến rõ nét. Thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, các cơ sở đoàn giới thiệu 812 đoàn viên ưu tú cho Đảng và 574 đồng chí đã vinh dự được kết nạp vào Đảng.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Vĩnh Linh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi cơ bản thì nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Vĩnh Linh cũng gặp phải không ít khó khăn nên vẫn còn những hạn chế cần sớm được khắc phục trong thời gian tới. Công tác tuyên truyền, giáo dục ở một số nội dung, lĩnh vực hiệu quả chưa cao. Phương thức giáo dục mặc dù đa dạng nhưng thiếu sức hấp dẫn. Các hoạt động đồng hành cùng thanh niên tuy có nhiều nỗ lực song chưa thực sự đáp ứng đầy đủ nhu cầu của thanh niên và xã hội...

 

Nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế nêu trên; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước; đưa công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi không ngừng nâng cao chất lượng, tiếp tục phát triển rộng khắp, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, trong thời gian tới các cấp ủy Đảng trên địa bàn huyện Vĩnh Linh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

 

Một là, thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng và nhiệm vụ lãnh đạo, xây dựng các đoàn thể chính trị - xã hội trong đó có Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; vừa giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy tính chủ động, sáng tạo của tổ chức đoàn. Gắn việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh; đưa kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh niên, Ðoàn Thanh niên trở thành một trong các tiêu chí đánh giá, xếp loại các tổ chức cơ sở Đảng hằng năm. Bên cạnh đó, cần coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác thanh niên, xây dựng tổ chức đoàn.

 

Hai là, cấp ủy Đảng cần quan tâm hơn nữa đến việc lãnh đạo và định hướng kịp thời, sát đúng nội dung để chính quyền các cấp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thanh niên, đặc biệt là việc thực hiện nghiêm Luật Thanh niên năm 2020. Cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng về thanh niên và công tác thanh niên vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh hằng năm của các ngành, đơn vị.

 

Ba là, tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội phải quán triệt nghiêm túc, thực hiện đồng bộ những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thanh niên, nhất là Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 11/11/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện... Thông qua việc quán triệt để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên và trách nhiệm của ĐVTN, tổ chức Đoàn đối với yêu cầu phát triển thanh niên trong giai đoạn cách mạng mới.

 

Bốn là, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị chăm lo xây dựng Đoàn vững về chính trị, tư tưởng, mạnh về tổ chức, hành động. Quan tâm công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú, kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; đào tạo, quy hoạch, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ đoàn, cán bộ trẻ đủ sức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ mới. Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung, phương thức hoạt động Đoàn; nâng cao chất lượng đoàn viên, đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng. Đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, tạo cơ hội cho thanh niên học tập nâng cao trình độ tri thức và kỹ năng sống, làm việc để phát triển một cách toàn diện. Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội tâm huyết, gắn bó với thanh niên, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng đảm nhận việc mới, việc khó.

 

Năm là, tập trung lãnh đạo Đoàn Thanh niên phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên. Theo đó, cần chỉ đạo các cấp bộ Đoàn thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217, 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị “về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tổ chức Đoàn cần phát huy năng lực, khẳng định vai trò xung kích, vị trí nồng cốt, góp sức trẻ xây dựng huyện Vĩnh Linh đạt chuẩn nông thôn mới.

Nguồn tin: congvinhlinh.ictquangtri.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
 Mua thiết bị định vị: http://adsun.vn/

TIN MỚI NHẤT

ĐĂNG NHẬP

DANH MỤC

XEM NHIỀU NHẤT

 lịch phát sóng bóng đá hôm nay,