Tuổi trẻ Vĩnh Linh đoàn kết, sáng tạo, thi đua lập thân, khởi nghiệp, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương giàu đẹp - Tuổi trẻ Vĩnh Linh đoàn kết, thi đua rèn đức, học tập, lao động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ quê hương                     
05:45 ICT Thứ ba, 30/05/2017

THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP

LIÊN KẾT WEBSITE

Website NTLS Trường Sơn
Đoàn Dân Chính Đảng
cho thue xe 4 cho, thue xe

Trang nhất » TIN TỨC » Văn bản Đoàn - Hội - Đội

Đề cương tuyên truyền 81 năm thanh lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Chủ nhật - 25/03/2012 09:09 | Đã xem: 1261

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH QUẢNG TRỊ

   BAN CHẤP HÀNH HUYỆN VĨNH LINH

                                 ***

                                                                         Vĩnh Linh, ngày 12  tháng 03 năm 2012.

 

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN

Lịch sử 81 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành                                                     của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2012).

 

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930), Đảng đó thấy rừ tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức Đoàn. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ hai họp từ ngày 20 đến ngày 26/3/1931, Trung ương Đảng đã dành một ngày trong thời gian Hội nghị để bàn và quyết định những vấn đề quan trọng về công tác vận động thanh niên của Đảng. Xuất phát từ ý nghĩa đặc biệt ấy, được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Bác Hồ, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III (họp từ ngày 22 đến 25/3/1961 tại Hà Nội) đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 là ngày thành lập Đoàn.

Ngay sau khi thành lập, Đoàn thanh niên cộng sản Đông dương đó phỏt triển được nhiều đoàn viên trong cao trào cách mạng 1930 - 1931 mà đỉnh cao là Xô - Viết Nghệ Tĩnh. Tháng 7/1936, Hội nghị Trung ương Đảng đó định ra đường lối chuyển hướng nhiệm vụ từ đấu tranh bí mật, bất hợp pháp sang đấu tranh công khai hợp pháp và nửa hợp pháp. Đoàn thanh niên Dân chủ Đông dương tiếp nối truyền thống của Đoàn TNCS Đông Dương, tích cực vận động thanh niên đấu tranh chống thực dân, đế quốc, phản động tay sai, đũi tự do, dõn chủ, cơm áo, hòa bình. Tháng 9/1939, chiến tranh thế giới lần thứ II bùng nổ, trong tình hình mới, tổ chức Đoàn phải chuyển vào hoạt động bí mật và xây dựng tổ chức chặt chẽ với tên mới là Đoàn thanh niên phản đế Đông dương. Mùa xuân năm 1941, Bác Hồ trở về nước cùng Trung ương Đảng trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Tháng 5 năm 1941, Người đó chủ trì Hội nghị Trung ương VIII tại Pắc Bó (Cao Bằng). Dưới ánh sáng Nghị quyết Hội nghị Trung ương VIII, Đoàn thanh niên Cứu quốc Việt Nam ra đời tiếp nối sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân.

Sau gần 20 năm hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I được tổ chức tại Đại Từ - Thái Nguyên từ ngày 7 đến ngày 14/2/1950 với chủ đề "Chiến đấu và xây dựng tương lai". Ngày 19/10/1955, Ban Bí thư Trung ương Đảng đó ra Nghị quyết đổi tên Đoàn thanh niên Cứu quốc Việt Nam thành Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II từ ngày 25/10 đến ngày 4/11/1956 Bác Hồ đã ân cần căn dặn: "Đảng và Chính phủ ta có thể tự hào đó tạo nờn một thế hệ thanh niên dũng cảm như các cháu, và mong các cháu tiếp tục phấn đấu hăng hái cho công cuộc bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nước nhà.

 Từ ngày 23 đến ngày 25/3/1961, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III được triệu tập tại Hà Nội, Đại hội đó phát động phong trào "Xung phong tình nguyện vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất". Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Đảng, thể theo nguyện vọng của cán bộ, ĐVTN cả nước, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đó ra quyết định: Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam được  mang tên Đoàn thanh niên Lao động Hồ Chí Minh.  Sau ngày thống nhất nước nhà, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (1976) đó ra quyết định Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh mang tên Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Từ ngày 20 đến ngày 22/11/1980,Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV đã được tiến hành tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đó quyết định đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Ba xung kích” thành cao trào thi đua hành động cách mạng của tuổi trẻ thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN.

Từ ngày 27 đến ngày 30/11/1987, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ V đã phát động phong trào "Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI diễn ra từ ngày 15 đến 18/10/1992; Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa VI (tháng 2 năm 1993) đã quyết định triển khai 2 phong trào lớn là: "Thanh niên lập nghiệp" và "Tuổi trẻ giữ nước". Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VII từ ngày 26 đến ngày 29/11/1997 đó quyết định tiếp tục phát triển và nâng hai phong trào trên lên một tầm cao mới. Năm 2000, Bộ Chính trị và Chính phủ quyết định là "Năm thanh niên Việt Nam". Từ thời điểm này phong trào“Thanh niên tình nguyện" có bước phát triển mới, đi vào thực tiễn, được đông đảo các cấp bộ Đoàn và ĐVTN tham gia, tạo nên ấn tượng tốt đẹp về lớp thanh niên Việt Nam của thời kỳ mới.

Với tinh thần "Đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện", Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII từ ngày 8 đến ngày 11/12/2002 đó mở ra một trang mới trong lịch sử phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đại hội đó phát động phong trào lớn     " Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Năm 2007, hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Đảng ta phát động, Đoàn thanh niên các cấp chủ động, sáng tạo triển khai thực cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, sau một năm triển khai, cuộc vận động bước đầu đó đạt được kết quả tốt đẹp.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX diễn ra tại  Hà Nội từ ngày 17 đến 21/ 12/ 2007, đó khẳng định: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới toàn diện, phấn đấu thực sự trở thành người bạn thân thiết của thanh niên, định hướng cho thanh niên đến với lý tưởng cách mạng và những giá trị cao đẹp, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích trong phát triển kinh tế - xó hội và bảo vệ Tổ quốc.

          Vĩnh Linh là một huyện năm ở phía Bắc tỉnh Quảng Trị. Là mảnh đất gánh chịu nhiều thiên tai và địch hoạ. Nơi đã từng là ranh giới của "Đại nghĩa""Hung tàn". Nơi đã chứng kiến nổi đau chia cắt. Dưới ánh sáng của Đảng cộng sản Việt Nam. Thanh niên Vĩnh Linh luôn là lực lượng xung kích đi đầu trong các cuộc đấu tranh, họ tự rèn vũ khí chiến đấu để đánh đuổi quân xâm lăng cho quê hương của mình. Thanh niên Vĩnh Linh tự lập ra các tổ canh gác, phá kho thóc cứu đói cho dân. Trên mặt trận chống quân thù, Thanh niên Vĩnh Linh là lực lượng xung kích. Trên mặt trận chính trị, thanh niên Vĩnh Linh là những  người con ưu tú, trung với Đảng, hiếu với dân, một lòng đi theo cách mạng, như: Trần Đức Hạnh, Hoàng Thị Mễ, Dương Tốn, Trần Thịnh... Đó là những tấm gương sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng của lớp thanh niên Vĩnh Linh lúc bấy giờ .

          Sau chiến thắng Điện Biên phủ 7/5/1954, miền Bắc hăng hái bắt tay vào hàn gắn và khôi phục vết thương chiến tranh, và xây dựng CNXH. Vĩnh Linh trở thành đặc khu là điểm tựa trực tiếp của miền Nam ruột thịt. Thời kỳ này, tổ chức Đoàn-Đội đã hình thành và đi vào hoạt động có  hiệu quả, đồng chí Nguyễn Văn Lương là Bí thư Khu Đoàn Vĩnh Linh. Các phong trào như "Sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng nhập ngũ, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần", phong trào "Ba sẵn sàng", "Năm xung phong"... đã được thanh niên Vĩnh Linh hưởng ứng mạnh mẽ. Họ hăng hái tham gia sản xuất nông nghiệp, xung phong tiêu diệt quân thù, bắn rơi máy bay, xây dựng hệ thống hầm hào, địa đạo, tiếp lương tải đạn, phục vụ chiến đấu ở bờ Nam. Thời kỳ này đã có 60% thanh niên được kết nạp vào Đoàn, đưa tỷ lệ Đoàn từ 30% năm 1965 lên 90% 1973. Điều đó, chứng tỏ tổ chức Đoàn TNCS ngày càng lớn mạnh về số lượng và chất lượng. năm 1959, tuổi trẻ Vĩnh Linh vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí minh tặng bằng khen, cờ thưởng luân lưu của BCH TW Đảng.

Từ 1967-1973 Vĩnh linh là 1 trong 4  đơn vị có phong trào vững mạnh toàn miền Bắc. Được chính phủ tặng 2 huân chương lao động hạng nhất, hạng nhì. Gần đây nhất, tuỏi trẻ Vĩnh linh được thủ tướng chính phủ tặng bằng khen vì đã có thành tích trong sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc và Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng huân chương lao động hạng ba, đó là phần thưởng cao quý mà Đảng và nhà nước đa dành cho thế hệ trẻ Vĩnh Linh.

Qua hơn 20 năm đổi mới, hoà nhập với công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, tuổi trẻ Vĩnh linh không ngừng học tập, sáng tạo trong lao động sản xuất, luôn tìm tòi các nội dung, biện pháp và phương thức hoạt động phù hợp với tình hình của địa phương. Luôn chăm lo phát triển KT-XH, AN-QP ở địa phương cũng như lợi ích của TN. Vì vậy, trong nhiều năm qua, công tác Đoàn và phong trào TTN đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các mặt công tác, góp phần cùng toàn Đảng, toàn đân, toàn quân thực hiện thắng lợi mục tiêu KT-XH, AN-QP mà đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Đồng thời khơi dậy truyền thống và niềm tự hào ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ. TN Vĩnh linh luôn hưởng ứng tích cực các cuộc vận động lớn do TƯ Đoàn tổ chức như:"TN lập nghiệp" và "Tuổi trẻ giữ nước", "Thi đua tình nguyện bảo vệ tổ quốc", "Xây dựng làng TN lập nghiệp ở miền Tây Vĩnh linh", "Xây dựng đảo TN Cồn Cỏ"“ Năm xung kích, bốn đồng hành”... Phát huy truyền thống cần cù, chịu khó của con người miền Trung, TN Vĩnh linh luôn sáng tạo trong lao động sản xuất, có nhiều mô hình, điển hình trong phát triển Kinh Tế trang trại, gò đồi, chăn nuôi, VAC, VACR được đông đảo bạn bè các huyện  thị biết đến. TN luôn đi đầu trong công tác tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng: xoá nhà tranh tre tạm bợ, giúp đồng bào dân tộc, khám chữa bệnh, đưa KHKT vào sản xuất...Bên cạnh đó công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, chăm lo xây dựng Đội được tổ chức Đoàn thường xuyên quan tâm, giáo dục và rèn luyện.

         Năm 2012 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tuổi trẻ cả nước: Là năm mà tuổi trẻ cả nước thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ X, năm tuổi trẻ Vĩnh Linh đẩy mạnh các hoạt động, phong trào thi đua hướng đến chào mừng kỷ niệm 81năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 56năm truyền thống Hội LHTN Việt Nam, 71năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh. Là năm thứ 2thực hiện NQ đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XV, NQ đại hội huyện Đảng bộ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010-2015.Chào mừng huyện nhà đũn nhận danh hiệu anh hựng lao động trong thời kỳ đổi mới,Với chủ đề hành động: “Tuổi trẻ Vĩnh linhchung tay xây dựng Nông thôn mới. Kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Đoàn 81năm qua, tuổi trẻ Vĩnh Linh nguyện ra sức thi đua học tập, làm bất cứ việc gì khi tổ quốc cần và quê hương yêu cầu. Tuổi trẻ Vĩnh Linh nguyện bước tiếp trang sử vẽ vang của Đoàn và mãi xứng đáng với truyền thống quê hương Vĩnh Linh anh hùng,thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ.

           

                                                                                    BTV HUYỆN ĐOÀN VĨNH LINH

                                                                                      

 

                                                     

                                                          

                                                                               

 

                                         

                                                                                                     

                                                   
 

 

Tác giả bài viết: BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
 Mua thiết bị định vị: http://adsun.vn/, thiết bị dạy nghề,Giá hộp đen ô tô tải định vị, tin tức kinh doanh, thuê xe du lịch mũi né, lập trình PHP, Máy chạy bộ điện,  sửa máy giặt, vai ao dai, du lich thai lan, tour du lich campuchia, tour du lich campuchia