Tuổi trẻ Vĩnh Linh tiên phong - gương mẫu - đoàn kết - sáng tạo!                     Chào mừng Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Trị lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024                                          Tuổi trẻ Vĩnh Linh đoàn kết, sáng tạo, thi đua lập thân, khởi nghiệp, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương giàu đẹp - Tuổi trẻ Vĩnh Linh đoàn kết, thi đua rèn đức, học tập, lao động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ quê hương.                     
20:48 ICT Thứ hai, 23/09/2019

Trang nhất » TIN TỨC » Văn bản Đoàn - Hội - Đội


Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2019

Thứ tư - 13/02/2019 17:05 | Đã xem: 1318

Thực hiện Hướng dẫn số 23-HD/TWWDTN-BTG ngày 16/01/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Hướng dẫn số 66-HD/BTGTU ngày 25/12/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn hướng dẫn các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh Đoàn triển khai công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2019, cụ thể như sau:
        1. Các ngày kỷ niệm của Đoàn - Hội - Đội
1.1  Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019)
- Tuyên truyền, bồi đắp niềm tự hào cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về lịch sử 88 năm xây dựng và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018) và tuổi trẻ Việt Nam; truyền thống vẻ vang của Đoàn từ ngày thành lập đến nay; các nội dung công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019, chủ đề “Năm thanh niên tình nguyện” với mục tiêu đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022.
- Tuyên truyền, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống, văn hóa, pháp luật cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn, tăng cường tổ chức học tập lý luận chính trị cho đoàn viên.
- Tuyên truyền lịch sử, truyền thống anh hùng của thanh thiếu nhi và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị, những thành tựu của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Quảng Trị trong những năm qua.
- Tuyên truyền về chủ đề, nội dung và các hoạt động của Tháng thanh niên năm 2019.
1.2 Kỷ niệm ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10), Đội Thiếu niên Tiền Phong (15/5), Lực lượng thanh niên xung phong (15/7)
- Tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về thân thế và sự nghiệp cách mạng của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam đầu tiên nhân kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh; về các phong trào của Hội LHTN Việt Nam qua các thời kỳ, đặc biệt là phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên về lịch sử, kết quả, giá trị xã hội mà phong trào thanh niên tình nguyện mang lại cho cộng đồng, xã hội.
- Tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về lịch sử, sự ra đời, quá trình phát triển và truyền thống 78 năm thành lập của Đội TNTP Hồ Chí Minh; các phong trào, hoạt động lớn của các cấp bộ Đội qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2019); tuyên truyền về tấm gương, cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Đàm Minh Viễn - Bí thư Đoàn Thanh niên cứu quốc, người phụ trách đầu tiên của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí (18/9/1919 - 18/9/2019).
- Tuyên truyền về lịch sử mở đường chiến lược 12B Hòa Bình, đường Trường Sơn và những đóng góp to lớn, những hy sinh, mất mát của TNXP trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc; hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa các cựu TNXP của tuổi trẻ hôm nay nhân dịp kỷ niệm 60 năm mở đường chiến lược 12B Hòa Bình (1959 - 2019) và kỷ niệm 60 năm mở đường Trường Sơn (1959 - 2019).
- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung hướng về biên giới, biển đảo Tổ quốc, về các tấm gương đoàn viên, thanh niên tiêu biểu, các anh hùng trẻ tuổi; tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức và tinh thần về khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên và cộng đồng, về những kết quả triển khai các chương trình, dự án thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội như xây dựng các Làng thanh niên lập nghiệp, cầu giao thông nông thôn, đảo thanh niên, các hoạt động bảo vệ môi trường.
1.3. Kỷ niệm 105 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng (20/10/1914 - 20/10/2019)
- Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi những giá trị lịch sử và thời đại về cuộc đời và lý tưởng cách mạng của đồng chí Lý Tự Trọng trong việc xác định con đường cách mạng của thanh niên Việt Nam.
- Tuyên truyền về tinh thần cách mạng của đồng Lý Tự Trọng với câu nói nổi tiếng “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”, kế thừa và phát huy tinh thần đó nhằm tăng cường giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng, định hướng lý tưởng sống đúng đắn cho thanh niên, nêu cao tấm gương đồng chí Lý Tự Trọng gắn với việc thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”.
- Tuyên truyền về thực trạng, bối cảnh trong nước và quốc tế trong thời kỳ hội nhập - Những vấn đề đặt ra đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên hiện nay, phát huy vai trò và trách nhiệm của thanh niên Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam, qua đó tiếp tục bồi dưỡng niềm tin của thế hệ trẻ vào con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và các thế hệ thanh niên đi trước đã chọn.
1.4. Kỷ niệm 70 năm Ngày Anh hùng liệt sỹ Vừ A Dính hy sinh (15/6/1949-15/6/2019), tổng kết 20 năm thành lập và hoạt động của Quỹ học bổng Vừ A Dính (có Kế hoạch chi tiết riêng)
2. Các ngày lễ lớn của đất nước
2.1. Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019) và đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi
- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó tập trung nêu bật những chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng ta, những khó khăn, gian khổ, hy sinh cùng những thắng lợi vĩ đại mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng và những bài học kinh nghiệm quý báu của Đảng trong 89 năm qua; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
- Tuyên truyền sâu rộng về kết quả sau 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trên tất cả các lĩnh vực; những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương qua các nhiệm kỳ đại hội.
- Tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị trong quá trình xây dựng, trưởng thành, sự đóng góp tích cực của tuổi trẻ trong sự nghiệp cách mạng của Đảng; sự đóng góp của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Quảng Trị trong quá trình đấu tranh cách mạng của Đảng, của dân tộc.
- Tuyên truyền, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mỗi khi Tết đến xuân về gắn với việc tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cờ bạc, mê tín dị đoan và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết.
2.2. Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)
- Tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về ý nghĩa của Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ hội Đền Hùng, về truyền thống dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm của dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các Vua Hùng và các bậc tiền nhân - những người đã có những đóng góp to lớn trong công cuộc đấu tranh giữ gìn, dựng xây và phát triển đất nước; tuyên truyền, giáo dục, giới thiệu về truyền thống lịch sử, văn hóa cùng những phong tục, tập quán tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam. Qua đó cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước và tuổi trẻ luôn hướng về cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, dân chủ, văn minh.
- Tuyên truyền, phổ biến cho thế hệ trẻ những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung của người Việt Nam; mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo sinh lực mới của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.
2.3. Kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019)
- Tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về giá trị, ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; đường lối cách mạng Việt Nam, đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về đường lối chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, đánh địch bằng ba mũi giáp công, trên cả ba vùng chiến lược trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Qua đó, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên hiện nay, phát huy vai trò và trách nhiệm của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.
- Tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của quân và dân ta; sức mạnh của hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam; sự giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân ta; những nét đặc sắc của nghệ thuật quân sự Việt Nam, đỉnh cao là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; những bài học kinh nghiệm quý báu về chỉ đạo chiến lược, các phương thức, biện pháp để tập hợp lực lượng, phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình vào sự nghiệp bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo của Tổ quốc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng giàu mạnh, nhân dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc.
- Tuyên truyền cho thế hệ trẻ về những thành tựu của đất nước sau 44 năm thống nhất, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần “quyết thắng” và chủ động nắm bắt thời cơ trong chiến dịch Hồ Chí Minh mùa Xuân 1975 để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh các hình thức tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, đồng bào, chiến sỹ ở trong nước và nước ngoài đã hy sinh tính mạng, sẵn sàng cống hiến sức lực, trí tuệ và của cải, làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975.
- Tuyên truyền, quyết liệt đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.
2.4. Kỷ niệm 65 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2019)
- Tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về đường lối kháng chiến của Đảng và nhân dân ta; khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với chiến dịch Đông-Xuân 1953-1954 và chiến thắng Điện Biên Phủ cũng như toàn bộ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta.
-  Tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ chống thực dân Pháp xâm lược; khẳng định ý nghĩa to lớn và sâu sắc của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc Việt Nam, với quốc tế và thời đại; tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sỹ, các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sỹ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ.            
- Tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ Việt Nam về những thành tựu to lớn của đất nước, của các tỉnh vùng Tây Bắc 65 năm qua kể từ sau chiến thắng Điện Biên Phủ; khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và những bài học quý báu của chiến thắng Điện Biên Phủ trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh thiếu nhi, quyết tâm góp phần xây dựng các tỉnh vùng Tây Bắc ngày càng phát triển và văn minh.
2.5. Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019)
-  Tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, qua đó thể hiện lòng biết ơn vô hạn của tuổi trẻ và nhân dân Việt Nam cũng như tình cảm yêu mến, kính trọng của thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
- Tuyên truyền, khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động của Đảng và trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” (1969-2019). Qua đó, tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi về nội dung, ý nghĩa lịch sử, tầm quan trọng và giá trị to lớn của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.
- Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thấm nhuần những tư tưởng của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt nội dung 02 chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 dành cho cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên.
(Các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện theo Kế hoạch số 82 -KH/TĐTN-TG, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn)
2.6. Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019) (có Kế hoạch chi tiết riêng)
2.7. Kỷ niệm 74 năm Ngày cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019)
- Khẳng định giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; vấn đề nắm bắt thời cơ, chuẩn bị lực lượng, sẵn sàng chớp thời cơ làm nên thành công của Cách mạng tháng Tám; khẳng định nhân tố quyết định của Cách mạng tháng Tám là đường lối cách mạng giải phóng dân tộc đúng đắn, sáng tạo của Đảng, là khối đại đoàn kết dân tộc dưới ngọn cờ của Mặt trận Việt Minh.
- Tuyên truyền, khẳng định thành quả to lớn của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đã đạt được trong quá trình tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ và cách mạng xã hội chủ nghĩa trong 74 năm qua, nhất là những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta trong thế kỷ XX và những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới toàn diện đất nước; những bài học kinh nghiệm trong xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức của đất nước; những nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, về quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia…, qua đó tiếp tục bồi dưỡng niềm tin của tuổi trẻ vào con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và các thế hệ thanh niên đi trước đã chọn.
- Tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hoà bình của dân tộc; đề cao, tinh thần đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của tuổi trẻ cả nước đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do dân tộc, hòa bình và thống nhất đất nước; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022.
2.8. Kỷ niệm các sự kiện lịch sử, ngày kỷ niệm quan trọng khác
Kỷ niệm 40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc  (17/2/1979 - 17/2/2019); 50 năm Ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/9/1969 - 02/9/2019); 108 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2019); 130 năm Ngày sinh Cụ Bùi Bằng Đoàn (19/9/1889 - 19/9/2019), Trưởng ban Thường trực Quốc hội; kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019); 60 năm Bộ đội Biên phòng; 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) (có Hướng dẫn, Đề cương tuyên truyền kỷ niệm riêng).
3. Các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Trị
3.1 Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (01/5/1972 - 01/5/2019) và 47 năm sự kiện 81 ngày đêm Thành Cổ Quảng Trị (1972-2019)
- Tuyên truyền về chặng đường đấu tranh oanh liệt và thắng lợi vẻ vang của quân và dân Quảng Trị trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nêu bật truyền thống yêu nước, ý chí đấu tranh kiên cường, bất khuất và quyết tâm sắt đá của con người Quảng Trị với khát vọng giải phóng quê hương, thống nhất Tổ quốc, cùng cả nước đi lên CNXH.
- Tuyên truyền về những chiến công hiển hách và sự hy sinh oanh liệt của quân và dân Quảng Trị cũng như của cả nước trong chiến dịch Xuân - Hè 1972, nêu bật ý nghĩa thắng lợi của quân và dân Quảng Trị trong cuộc tổng phản công ngày 01/5/1972 giải phóng quê hương, sát cánh cùng cả nước đi đến đại thắng mùa xuân 1975 lịch sử.
- Tuyên truyền truyền thống hào hùng của quân và dân cả nước cùng với Quảng Trị trong chiến dịch chiến đấu bảo vệ Thành Cổ mà tiêu biểu là 81 ngày đêm bi hùng của sự kiện Thành Cổ. Khẳng định một lần nữa vai trò, ý nghĩa lịch sử của cuộc đấu tranh giải phóng quê hương Quảng Trị cũng như vai trò, ý nghĩa lịch sử của 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; đồng thời, làm rõ cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa của đế quốc Mỹ và tay sai, cổ vũ phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.
- Tuyên truyền về những thành tựu tỉnh nhà đã đạt được sau 47 năm giải phóng, nhất là trong 30 năm tỉnh Quảng Trị được lập lại, cổ vũ, động viên toàn dân phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường vượt qua khó khăn, đoàn kết phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
3.2 Kỷ niệm 30 năm tỉnh Quảng Trị được lập lại (01/7/1989 - 01/7/2019)
- Nêu bật những thành tựu đã đạt được, những đổi thay trên quê hương Quảng Trị sau 30 năm tỉnh nhà được lập lại, qua đó khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, năng động của Đảng bộ tỉnh Quảng Trị cũng như công lao đóng góp to lớn của quân và dân trong toàn tỉnh; sự giúp đỡ quý báu của Trung ương, các tỉnh bạn và bạn bè quốc tế trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Quảng Trị.
- Ca ngợi những truyền thống quý báu của mảnh đất và con người Quảng Trị, giáo dục tinh thần yêu quê hương, đất nước, cổ vũ phong trào thi đua ái quốc, động viên nhân dân khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2019 cũng như hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.
- Nêu gương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng Quảng Trị 30 năm qua, từ đó phát huy những nhân tố tích cực, cổ vũ sự sáng tạo trong lao động, sản xuất, học tập, công tác, góp phần xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng giàu mạnh.
- Tuyên truyền về các hoạt động trên địa bàn kỷ niệm 30 năm tỉnh Quảng Trị được lập lại (có Kế hoạch chi tiết riêng).
3.3 Kỷ niệm 210 năm lỵ Sở Quảng Trị (1809-2019) và 30 năm lập lại thị xã Quảng Trị (16/9/1989 - 16/9/2019)
- Tuyên truyền về lịch sử hình thành vùng đất Quảng Trị.
- Vai trò và vị thế của lỵ Sở Quảng Trị trong lịch sử dân tộc.
- Tuyên truyền về mảnh đất và con người thị xã Quảng Trị kể từ khi trở thành lỵ sở cũng như những truyền thống quý báu trong quá trình đấu tranh, xây dựng thị xã Quảng Trị.
- Tập trung tuyên truyền về những thành tựu đạt được trên tất cả các lĩnh vực sau 30 năm thị xã Quảng Trị lập lại, những phong trào thi đua yêu nước hướng đến kỷ niệm 210 năm lỵ Sở Quảng Trị và 30 năm lập lại thị xã Quảng Trị; đồng thời giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, triển vọng phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội của thị xã Quảng Trị đến với bạn bè trong nước và quốc tế, thu hút các nguồn vốn đầu tư phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.

Tác giả bài viết: BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 
 Mua thiết bị định vị: http://adsun.vn/, du lich thai lan, tour du lich campuchia, tour du lich campuchia, 

TIN MỚI NHẤT

ĐĂNG NHẬP

DANH MỤC

XEM NHIỀU NHẤT

cách hết đau bụng kinhiphone 8Chuyển nhà, Du doan xsmb