Hội đồng đội huyện Vĩnh Linh: Tập huấn công tác Đội năm học 2016-2017

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi năm học 2015-2016. Ngày 26 tháng 8 năm 2016, Hội đồng đội huyện Vĩnh Linh tổ chức tập huấn công tác Đội năm học 2016-2017 cho 42 Giáo viên Tổng phụ trách Đội trong toàn huyện.
       Trong ngày tập huấn, các Giáo viên Tổng phụ trách Đội được tập huấn các chuyên đề  về Nghi thức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ chí Minh sửa đổi bổ sung, một số kỹ năng hoạt động Đội, Luật trẻ em năm 2016, kỹ năng xây dựng tin bài liên quan đến các hoạt động Đội và các bài múa hát tập thể.
        Qua đó nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho đội ngũ Giáo viên – Tổng phụ trách Đội, đồng thời là dịp để các đồng chí trao đổi kinh nghiệm, học hỏi những mô hình hoạt động hiệu quả, tạo điều kiện giao lưu thắt chặt mối đoàn kết. Với những kiến thức, kỹ năng tiếp thu được từ chương trình tập huấn các đ/c GV-TPĐ khi trở về đơn vị sẽ tiếp tục áp dụng, triển khai các nội dung hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và có những sáng tạo, đổi mới trong sinh hoạt Đội, tạo sân chơi bổ ích cho các em thiếu nhi góp phần xây dựng công tác Đội và phong trào Thiếu nhi huyện ngày một vững mạnh.

Tác giả bài viết: Văn Cảnh - P.CT Hội Đồng Đội huyện