Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 01-02/2016

Với chủ đề "Mừng Đảng - Mừng Xuân", BBT xin gửi đến các đồng chí và các bạn tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 01-02/2016.
         1. Nội dung sinh hoạt:
          - Tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên về truyền thống vẻ vang của Đảng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và những thành tựu kinh tế xã hội trong năm 2015; các hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; các nội dung Mừng Đảng, mừng Xuân Bính Thân 2016.
          - Thông tin nhanh kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
          - Tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên thấu hiểu nhiệm vụ thiêng liêng, vất vả của các chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo; tổ chức các hoạt động thể hiện tình cảm của các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, bà con nhân dân nơi biên giới, hải đảo nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016; hưởng ứng chương trình Xuân tình nguyện năm 2016.
          - Thống nhất chương trình hoạt động của chi đoàn năm 2016.
          2. Hình thức sinh hoạt:
          - Thông tin đến đoàn viên thanh niên vai trò, ý nghĩa, thời gian và một số nội dung trọng tâm của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
          - Tổ chức tuyên truyền đến đoàn viên thanh niên về Chương trình Xuân tình nguyện 2016 với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; trong đó vận động đoàn viên chi đoàn quyên góp nhu yếu phẩm cần thiết cho các em nhỏ và bà con vùng cao như: quần áo ấm, đồ dùng cá nhân, dụng cụ học tập... Tổ chức các hoạt động ra quân tình nguyện phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị.
          - Tổ chức cho đoàn viên thanh niên thảo luận, đóng góp ý kiến về các hoạt động của chi đoàn năm 2016, tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn.
          

Tác giả bài viết: BBT