Vĩnh Linh: Hoàn thành Đại hội Hội LHTN cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2014 – 2019

Thực hiện Kế hoạch số 37 của UB Hội LHTN tỉnh Quảng Trị về việc tổ chức Đại hội Hội LHTN các cấp, Uỷ ban Hội LHTN huyện Vĩnh Linh đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 08, hướng dẫn tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp xã, thị trấn tiến tới Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Vĩnh Linh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014 – 2019.
            Nhằm đảm báo thực hiện đúng nội dung, thời gian của Kế hoạch đề ra, Uỷ ban Hội LHTN huyện đã tiến hành họp các cơ sở Hội trên địa bàn để triển khai và hướng dẫn tổ chức Đại hội. Đồng thời để các đơn vị nắm bắt được quy trình tổ chức, UB Hội huyện chọn xã Vĩnh Chấp tổ chức Đại hội điểm để học tập, rút kinh nghiệm. Hơn 2 tháng tổ chức Đại hội, đến nay 100% (22/22) cơ sở Hội trên địa bàn huyện Vĩnh Linh đã hoàn thành Đại hội Hội LHTN cấp xã, thị trấn.
          Nhìn chung công tác tổ chức Đại hội của các cơ sở lần này đã dành được sự quan tâm lãnh đạo, sự phối hợp tạo điều kiện của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, đơn vị. Công tác chuẩn bị Đại hội chu đáo, tổ chức có nhiều đổi mới, sáng tạo trong cách tiến hành đồng thời đảm bảo đúng Điều lệ và Hướng dẫn Điều lệ Hội LHTN Việt Nam. Từ việc xây dựng kế hoạch đến chuẩn bị nội dung, nhân sự Đại hội và công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội được tăng cường với nhiều hình thức như băng rôn, khẩu hiệu cùng các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, vệ sinh các bia công tích, nghĩa trang; tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ...

Tuyên truyền Đại Hội Hội LHTN xã Vĩnh Thái tại các chi hội
 
 
          Việc xây dựng báo cáo của các đơn vị ngắn gọn, phản ánh đúng kết quả bằng những công việc, số liệu cụ thể, được thể hiện bằng nhiều hình thức phong phú như: hình ảnh các hoạt động, phim tư liệu, giới thiệu các mô hình. Các tham luận trình bày tại Đại hội là những vấn đề thanh niên quan tâm, sát thực gắn với nhu cầu thực tế của thanh niên, của địa phương.

Hội LHTN xã Vĩnh Nam Tổ chức viếng nghĩa trang xã
 
          Công tác chuẩn bị nhân sự khoá mới được chuẩn bị tốt, đảm bảo sự lãnh đạo của cấp uỷ, vai trò nòng cốt của Đoàn thanh niên, 100% cơ sở Hội đã hiệp thương nhân sự đảm bảo về số lượng, thành phần cơ cấu. Thời gian Đại hội diễn ra ngắn gọn,  thể hiện được không khí sôi nổi nhưng vẫn đảm bảo tốt về mặt nội dung, yêu cầu và tính chất của Đại hội.
          Có thể nói việc đổi mới trong tổ chức Đại hội Hội LHTN cấp xã, thị trấn huyện Vĩnh Linh nhiệm kỳ 2014 – 2019 đã góp phần nâng cao chất lượng Đại hội, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, ngày hội của đông đảo của thanh niên; thu hút đông đảo các tầng lớp thanh niên trên địa bàn huyện tham gia góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển, vững mạnh; phong trào của Hội được lan tỏa và phát triển sâu rộng.

Thường trực Hội LHTN huyện tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích công tác Hội 
 
          Ngay sau khi chỉ đạo hoàn thành Đại hội cấp cơ sở, Uỷ ban Hội LHTN huyện dự kiến tổ chức Đại hội Hội LHTN huyện Vĩnh Linh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014 – 2019 vào cuối tháng 5/2014.

Tác giả bài viết: Minh Hằng