Vĩnh Linh: Phát động cuộc thi Sáng tạo trẻ lần thứ 3 năm 2015

Sáng ngày 24/11/2014, tại trường THPT Vĩnh Linh, huyện Vĩnh Linh đã tổ chức tổng kết cuộc thi “Sáng tạo trẻ năm 2014” và phát động cuộc thi “Sáng tạo trẻ năm 2015”. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Hải - Phó Chủ tịch UBND huyện.

Cuộc thi Sáng tạo trẻ do UBND tỉnh và tỉnh Đoàn Quảng Trị phối hợp tổ chức hàng năm dành cho đối tượng đoàn viên, thanh thiếu nhi từ 6 đến 19 tuổi trong toàn tỉnh. Năm 2014, hưởng ứng cuộc thi, huyện Vĩnh Linh đã có 160 sản phẩm của 25 cơ sở Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn tham gia dự thi cấp huyện. Từ đây, Ban chỉ đạo cuộc thi Sáng tạo trẻ huyện Vĩnh Linh đã lựa chọn 11 sản phẩm trao giải tại huyện và chọn 10 sản phẩm tiêu biểu nhất tham gia cuộc thi Sáng tạo trẻ tỉnh Quảng Trị lần thứ 3, trong đó có 2 sản phẩm đạt giải khuyến khích cấp tỉnh.
Đ/c Nguyễn Thị Hải - Phó Chủ tịch UBND huyện và đ/c Phan Ngọc Khoa - Bí thư huyện Đoàn trao giải nhất cuộc thi "Sáng tạo trẻ Vĩnh Linh" năm 2014.
Rút kinh nghiệm năm 2014, huyện Vĩnh Linh đã phát động cuộc thi Sáng tạo trẻ năm 2015 với mục đích là tiếp tục khơi dậy phong trào sáng tạo trong đoàn viên, thanh thiếu nhi, khuyến khích việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỷ thuật vào sản xuất, đời sống, học tập góp phần phát triển KTXH trên địa bàn; Tìm kiếm và phát hiện những ý tưởng, sáng kiến và giải pháp cụ thể, thiết thực có tính ứng dụng vào  sản xuất, đời sống để nâng cao hiệu quả kinh tế. Cuộc thi được tổ chức trên các lỉnh vực: đồ dùng dành cho học tập, đồ chơi trẻ em, phục vụ giải trí, dụng cụ sinh hoạt gia đình, mềm tin học, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.
Dự kiến đến tháng 5/2015, huyện Vĩnh Linh sẽ tổ chức tổng kết cuộc thi tại huyện và chọn sản phẩm tham gia cuộc thi Sáng tạo trẻ cấp tỉnh lần thứ 4.
PV