Vĩnh Linh: Đại hội Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Vĩnh Tân, nhiệm kỳ 2018-2023

Vừa qua, Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp do thanh niên làm chủ tại xã Vĩnh Tân đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2018-2023. Hợp tác xã gồm có 15 thành viên, trong đó có 80% thành viên là Đoàn viên thanh niên trên địa bàn.
      Đại hội đã đánh giá hoạt động của Hợp tác xã trong nhiệm kỳ qua, đồng thời thông qua phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu nhiệm kỳ tới: Về cây trồng, phấn đấu trồng được 1,2 ha cây na thái giao cho thành viên quản lý; mở rộng thêm diện tích đất để trồng các loại cây có hiệu quả kinh tế cao và đầu ra ổn định; về kinh doanh dịch vụ, là đầu mối phân phối các loại phân bón vừa sử dụng trong trồng trọt sản xuất, vừa để cung cấp cho bà con nông dân, đảm nhận công tác thủy nông, tạo điều kiện việc làm cho thành viên và thuận lợi cho công tác sản xuất, …
 
Ban quản trị hợp tác xã nhiệm kỳ 2018-2023
         Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị Hợp tác xã gồm 3 thành viên - là cán bộ Đoàn xã Vĩnh Tân. Với đội ngũ Hội đồng quản trị là những đoàn viên thanh niên tiêu biểu, hứa hẹn sẽ đưa hoạt động của Hợp tác xã ngày càng đi lên và phát triển.

Tác giả bài viết: Hữu Vỹ