Vĩnh Linh: Đẩy mạnh công tác hỗ trợ các mô hình kinh tế cho hộ thanh niên nghèo

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018 và nhằm góp phần xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.
Trao gà cho thanh niên là hộ nghèo xã Vĩnh Ô
        Từ đầu năm 2018, các cơ sở Đoàn huyện Vĩnh Linh đã bám sát tình hình thực tế tại địa phương xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo cho các hộ thanh niên nghèo. Các cơ sở Đoàn đã rà soát các hộ nghèo do thanh niên làm chủ, đăng ký phấn đấu giúp đỡ 60 hộ gia đình thanh niên thoát nghèo trong năm 2018.
       Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp Uỷ ban MTTQVN huyện hỗ trợ 15 triệu đồng cho 05 hộ gia đình thanh niên nghèo phát triển kinh tế;  định hướng phát triển kinh tế gia đình và hỗ trợ 150 con gà giống cho 3 thanh niên xã Vĩnh Ô.

Hỗ trợ gà giống cho thanh niên Vĩnh Ô
 
      Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn cũng tập trung đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ các hộ nghèo do thanh niên làm chủ tại đơn vị, cụ thể các nội dung: trao bò giống, cây giống, hỗ trợ ngày công…Đoàn xã Vĩnh Thành trao bò giống cho thanh niên nghèo
 
          Việc tham gia thực hiện chương trình giảm nghèo đã phát huy được vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.
 

Tác giả bài viết: Minh Hằng