Vĩnh Linh: Kiểm tra hoạt động ủy thác vốn vay Ngân hàng chính sách

Nhằm nâng cao hiệu quả trong việc quản lý nguồn vốn vay ủy thác từ Ngân hàng chính sách và Quỹ quốc gia việc làm kênh Trung ương Đoàn do Đoàn Thanh niên quản lý, trong thời gian qua Đoàn thanh niên huyện Vĩnh Linh phối hợp Ban đại diện NHCS huyện, các hội đoàn thể kiểm tra hoạt động ủy thác vốn vay tại các xã, thị trấn trong toàn huyện.
Kiểm tra nguồn vốn ủy thác tại cơ sở Đoàn, tổ TK&VV Thị trấn Bến Quan
        Đến nay, Đoàn Thanh niên huyện Vĩnh Linh quản lý 1.820 hộ vay, thông qua 53 tổ TKVV tại 22/22 xã, thị trấn với tổng nguồn vốn vay ủy trên 65 tỷ đồng. Nội dung công tác kiểm tra bao gồm: công tác nhận ủy thác của tổ chức Đoàn tại địa bàn, việc triển khai các chủ trương, chính sách của Nhà nước về tín dụng ưu đãi đối với các đối tượng vay vốn, việc giám sát quá trình xét duyệt cho vay và sử dụng vốn vay của thành viên vay vốn, phân bổ sử dụng phí ủy thác; các nội dung hoạt động của Tổ TK&VV… Đến ngày 20/4/2018, Đoàn Thanh niên cùng Ban đại diện đã kiểm tra 12/22 xã, trong thời gian tới sẽ kiểm tra 10 xã còn lại.
      Thông qua hoạt động kiểm tra nhằm đánh giá những kết quả đạt được cũng như những mặt hạn chế của Đoàn Thanh niên trong công tác quản lý vốn vay tại 22 xã, thị trấn; nắm bắt những kiến nghị đề xuất của cơ sở trong việc quản lý nguồn vốn, chấn chỉnh những tồn tại trong hoạt động ủy thác đồng thời rà soát, nắm tình hình thực tế các đoàn viên thanh niên có nhu cầu vay vốn khởi nghiệp trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Minh Hằng