Vĩnh Linh: Ra quân “Ngày thứ Bảy tình nguyện” giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân

Hưởng ứng hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện” giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân; sáng thứ bảy, ngày 05/10/2019, Đoàn cơ sở cơ quan chính quyền huyện VÀ Đoàn cơ sở Khối cơ quan huyện tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện” giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân tại Văn phòng một cửa UBND huyện, Ngân hàng Chính sách xã hội, Viện Kiểm sát nhân dân…; “Nhanh, gọn, thuận lợi” là mục tiêu đặt ra trong “Ngày thứ bảy tình nguyện”, qua đó đã giải quyết xong nhiều hồ sơ tồn đọng kéo dài, tiếp nhận mới hàng chục hồ sơ và có trên 50 lượt người dân đã được giúp đỡ, tư vấn về thủ tục hành chính trên các lĩnh vực: đất đai, xây dựng, pháp luật, đăng ký kinh doanh, Bảo hiểm xã hội …
Đoàn viên, thanh niên nhiệt tình tham gia "Ngày thứ bảy tình nguyện" giải quyết thủ tục hành chính

Đây là hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Vĩnh Linh, góp phần phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức trẻ trong hoạt động cải cách hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch.

Tác giả bài viết: Minh Tuyết