Thị trấn Cửa Tùng: Khánh thành công trình thanh niên Làm theo lời Bác

Nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Quảng Trị, 65 năm truyền thống Vĩnh Linh và 10 năm thành lập Thị trấn Cửa Tùng, Đoàn thanh niên Thị trấn Cửa Tùng đã tổ chức Lễ khánh thành công trình bảng tin thanh niên Làm theo lời Bác tại khu phố Hòa Lý.
         Công trình Bảng tin thanh niên được xây dựng từ nguồn kinh phí đóng góp của đoàn viên, thanh niên đang sinh hoạt tại địa bàn, cán bộ Đoàn qua các thời kỳ, sự hỗ trợ từ thanh niên làm ăn kinh tế giỏi và thanh niên làm ăn xa quê hương, và ngày công của ĐVTN tại địa bàn, với tổng kinh phí hơn 25 triệu đồng. 
          Công trình đã góp phần làm cho hình ảnh của Thị trấn Cửa Tùng thêm sống động, thể hiện vai trò, trách nhiệm của Đoàn thanh niên trong phong trào xây dựng đô thị văn minh

Tác giả bài viết: HV