Vĩnh Linh: CĐ Trường Mầm non tư thục Bình Minh tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019-2022

Ngày 13/01/2019, Chi đoàn Trường Mầm non tư thực Bình Minh tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019-2022, là Chi đoàn doanh nghiệp ngoài nhà nước thành lập năm 2018.
        Chi đoàn hiện có 19 ĐVTN, trong đó có 04 đồng chí có trình độ đại học, 10 đồng chí có trình độ cao đẳng, 05 đồng chí có trình độ trung cấp. Tại Đại hội, Chi đoàn đã tổng kết các hoạt động trong giai đoạn lâm thời và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2019-2022. Đại hội cũng đã bầu ra BCH Chi đoàn nhiệm kỳ mới với 3 đồng chí là những ĐVTN tiêu biểu của Chi đoàn, với mong muốn sẽ đưa phong trào hoạt động của Chi đoàn ngày càng phát triển vững mạnh.

Tác giả bài viết: BBT