Vĩnh Linh: Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

Ngày 3/6/2016, Huyện ủy Vĩnh Linh đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Dự hội nghị có đồng chí Hồ Thị Thu Hằng - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
     Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 03, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Linh đã kịp thời thành lập Ban chỉ đạo, triển khai đồng bộ và thực hiện nghiêm túc từ huyện đến cơ sở; Tổ chức quán triệt sâu sắc tinh thần, hướng dẫn và nội dung của Chỉ thị đến từng tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Thông qua học tập, mỗi tổ chức Đảng, đoàn thể và các cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm của từng cá nhân. Việc thực hiện Chỉ thị đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong đời sống xã hội, được cụ thể hóa vào các nội dung trọng tâm, như: Làm theo tấm gương của Bác về thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm; trung thực, liêm chính, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh… Từ đây đã xuất hiện ngày càng nhiều những điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn toàn huyện.
     Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Thị Thu Hằng - UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đánh giá cao những kết quả mà huyện Vĩnh Linh  đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03. Thực tiễn cho thấy ở đâu cấp ủy Đảng thực sự vào cuộc, chỉ đạo sâu sát việc thực hiện Chỉ thị 03 thì ở đó phong trào mới thực sự hiệu quả, tạo sự chuyển biến cả về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Để việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ chính trị tiếp tục đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội, đồng chí đề nghị huyện Vĩnh Linh cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Cần gắn chặt việc thực hiện Chỉ thị 03 với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền để việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân; Kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình để nhân rộng, có tác dụng cổ vũ mọi người, mọi ngành cùng thi đua làm theo tấm gương của Bác.

     Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy Vĩnh Linh biểu dương, khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 03, giai đoạn 2011 - 2016.


 

Tác giả bài viết: Nguyên Đồng

Nguồn tin: vinhlinhquangtri.gov.vn